تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال ( از 1 اسفند – 4 اسفند)

بررسی حمایت و مقاومت بیت کوین

download 7 1

با توجه به واگرایی در نمودار بیتکوین/تتر، احتمال اصلاح تا کف کانال در قیمت 52600 دلار وجود دارد.
قیمت:56000
حمایت اول:55000
حمایت دوم:52600
هدف:65000

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند دش/بیت‌کوین

download 6 1

واکنش نمودار نسبت دش/بیت‌کوین به کف کانال نزولی و رسیدن به سقف کانال و محدوده 0.0047-0.0055 بیت‌کوین، روند رشد این ارز را فعلا متوقف کرده است.
در صورت عبور از این محدوده، رسیدن به محدوده 0.009-0.011 بیت‌کوین امکان پذیر است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی اهداف قیمتی کوتی/تتر

download 5 3

با توجه به شکست مقاومت تاریخی 0.1039 در نمودار هفتگی کوتی/تتر،مقاومت 0.25 را پیش رو داریم.
قیمت فعلی:0.21
حمایت:0.13
مقاومت:0.25
هدف:0.81

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت آوه/تتر

download 4 3

در صورت عبور قیمت آوه/تتر از محدوده 572-395 دلار، هدف 811 دلار را پیش رو داریم.
قیمت فعلی:448
حمایت:395
هدف اول :811
هدف دوم:1322

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند آر‌ال‌سی/بیت‌کوین

download 3 2

در صورت عبور موفق از محدوده مقاومت 3500-4700 ساتوشی، امکان رشد نسبت آر‌ال‌سی/بیت‌کوین تا محدوده 6400-7100 ساتوشی وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار ویوز/بیت‌کوین

download 2 3

نمودار بلندمدت نسبت ویوز/بیت‌کوین، با واکنش به روند نزولی و رسیدن به محدوده حمایت 0.00015-0.0002 ساتوشی، احتمال رشد دوباره تا خط روند نزولی را افزایش داده است.
هدف اول رسیدن به محدوده 0.00028-0.00036 و سپس 0.00048 ساتوشی خواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت بایننس کوین/ تتر

download1

با توجه به برخورد بایننس کوین/ تتر به سقف کانال در 338 دلار، در صورت شکست این سطح، هدف 556 دلار را پیش رو داریم. در غیر اینصورت حمایت 207 دلار مد نظر است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار زی کش / بیت کوین

download 3 1

نمودار نسبت زی‌کش/بیت‌کوین بعد از عبور از محدوده 0.0031-0.0033 و بازگشت به آن، در محدوه زمانی مشخص شده(11 مارچ 2021)، امکان رشد دوباره تا سقف کانال را دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار کاردانو / بیت کوین

download 5 2

در صورت عبور نمودار ارزش کاردانو/بیت‌کوین از محدوده مقاومت 1500-1800 ساتوشی، امکان رسیدن به سقف کانال در محدوده 2600 ساتوشی وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند بیت کوین گلد / بیت کوین

download 4 2

نمودار نسبت بیت‌کوین‌گلد/بیت‌کوین، با برخورد به سقف کانال صعودی و بازگشت تا محدوده حمایت 460-530 ساتوشی، پتانسیل رشد دوباره تا سقف کانال را دارد.
سقف کانال صعودی در حدود 650 ساتوشی است.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.