تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال (از 20 اسفند تا 27 اسفند)

بررسی حمایت و مقاومت کاردانو

بررسی حمایت و مقاومت کاردانو

پولبک به قیمت 1.07 دلار، احتمال صعود تا 1.46 دلار را افزایش می دهد.
قیمت:1.22
حمایت اول:1.07
حمایت دوم:1
مقاومت:1.46

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

.

بررسی بلند مدت بیت کوین

بررسی بلند مدت بیت کوین

با توجه چرخه های زمانی تشکیل سقف و تناسب قیمتی آنها در نمودار بلند مدت بیت‌کوین، در صورت تکرار روند صعودی قبلی، رسیدن به قیمت 158 هزار دلار تا اوایل سال 2022 دور از انتظار نخواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

.

بررسی نمودار کریپتو کوین

بررسی نمودار کریپتو کوین

برخورد به حمایت 0.14 دلار در نمودار روزانه کریپتو کوین/تتر، احتمال صعود تا سقف کانال را افزایش می دهد.
قیمت:0.18
حمایت:0.14
هدف:0.32

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

.

بررسی نمودار زیلیکا

بررسی نمودار زیلیکا

با رسیدن نمودار قیمت زیلیکا به سقف کانال صعودی و بالاترین قیمت ثبت شده در سال 2018 (0.2 دلار)، هشدار پایان رشد صادر شده است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

.

بررسی نمودار اوکی‌بی/بیت کوین

بررسی نمودار اوکی‌بی/بیت کوین

با بازگشت نمودار نسبت او‌کی‌بی/بیت‌کوین به محدوده حمایت 2500-3000 ساتوشی، امکان ادامه روند صعودی تا محدوده 3800-4400 ساتوشی و خط روند نزولی وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

.

بررسی اهداف قیمتی لیسک

download 3 1

برخورد به حمایت 2.8 دلار، احتمال صعود تا 4.2 دلار را افزایش می دهد.
قیمت:3.2
حمایت:2.8
مقاومت:4.2
هدف اول:5.2
هدف دوم:7

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

.

بررسی نمودار نم / بیت کوین

download 9

با ریزش 70 درصدی نمودار نسبت نم/بیت‌کوین و رسیدن به محدوده شروع رشد های قبلی، احتمال صعودی شدن دوباره تا محدوده مقاومت 1300-1600 ساتوشی افزایش یافته است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

download 23 2

با عبور قیمت بیت‌کوین از محدوده های 56-58 و یا 50-52 هزار دلار، مسیر حرکت بعدی به سمت قیمت های بالاتر(61 هزار) و یا پایین تر (47 هزار) مشخص خواهد شد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند چین لینک

download 22 2

تا زمانی که قیمت چین لینک در کانال صعودی و بالای محدوده 19-24 دلار در نوسان باشد، همچنان پتانسیل رسیدن به سقف کانال در 50 دلار وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت وی‌چین/بیت کوین

بررسی حمایت و مقاومت وی‌چین/بیت کوین


در صورت شکست کانال صعودی در نمودار روزانه وی چین/بیتکوین، مقاومت 209 ساتوشی پیش رو است.
قیمت:140ساتوشی
حمایت:96ساتوشی
مقاومت اول:209ساتوشی
مقاومت دوم:278ساتوشی
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند نانو / بیت کوین

download 1 3


بعد از شکسته شدن روند نزولی نمودار نانو/بیت کوین، با بازگشت و واکنش مناسب به محدوده ۶۰۰-۹۰۰ ساتوشی، امکان صعود تا محدوده ۱۴۰۰-۱۷۰۰ ساتوشی وجود دارد.
هدف بعدی ۳۱۰۰-۳۷۰۰ ساتوشی خواهد بود.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی رفتار بیت کوین

download 18

با توجه به پولبک به حمایت 58 هزار دلار، در صورت واکنش منفی به این سطح، حمایت 56 هزار دلار دور از انتظار نیست.
قیمت:58500
حمایت اول:58000-56000
حمایت دوم:54500
حمایت سوم:51200
مقاومت:61800
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند اتم

بررسی روند اتم

با عبور از خط میانه کانال صعودی و بازگشت به آن در نمودار ارز اتم، در صورت تثبیت قیمت بالاتر از 17.5 دلار، احتمال رشد تا محدوده 60 دلار در سقف کانال وجود دارد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند بیت کوین

بررسی روند بیت کوین

تا زمانی که قیمت بیت‌کوین بالاتر از محدوده حمایت 56-58 هزار دلار در نوسان باشد، روند صعودی همچنان ادامه دارد.
در صورت شکسته شدن این حمایت، محدوده 50-52 هزار دلار، حمایت بعدی محسوب میشود.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار کاردانو/بیت کوین

بررسی نمودار کاردانو/بیت کوین

نمودار کاردانو/بیت‌کوین با رسیدن به سقف کانال و بازگشت به محدوده حمایت، میتواند به رشد دوباره از محدوده حمایت 1500-1800 تا حدود 2600 ساتوشی ادامه دهد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی اهداف قیمتی اتریوم

بررسی اهداف قیمتی اتریوم

برخورد به کف کانال صعودی در 0.004969، احتمال صعود به میانه کانال 0.0148 را افزایش می دهد.
قیمت:0.0065
حمایت:0.0065-0.0049
مقاومت:0.0148
آر اس آی:36
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت آوه/بیت کوین

download 1 1

برخورد به کف کانال صعودی در 0.004969، احتمال صعود به میانه کانال 0.0148 را افزایش می دهد.
قیمت:0.0065
حمایت:0.0065-0.0049
مقاومت:0.0148
آر اس آی:36
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی رفتار نمودار ترون / بایننس کوین

بررسی رفتار نمودار ترون/بایننس کوین

در صورت واکنش مثبت به کف کانال نزولی، هدف 0.00057 پیش رو است؛ که معادل 380 درصد سود است.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.