تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال (از 20 فروردین تا 31 فروردین)

بررسی نمودار قیمت اتریوم

در محدوده های حمایت 1700-1900 دلار و سپس 1200-1300 دلار، احتمال پایان ریزش قیمت اتریوم و ادامه روند صعودی افزایش می یابد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت آولانچ

WChfWboa

رسیدن قیمت آولانچ به محدوده حمایت 23-25 دلار و کف کانال صعودی، می تواند نشانه ای برای ادامه رشد قیمت تا محدوده 36-38 دلار و سپس 55 دلار باشد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت کیوتوم

1sDKT0vA

در صورت شکست سقف کانال صعودی، هدف 80 دلار پیش رو است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت بیت کوین

A0tOeDMZ

پس از ریزش دیروز قیمت بیت‌کوین تا 50 هزار دلار و شکسته شدن محدوده حمایت 56-58 هزار دلار، تا زمانی که قیمت زیر این محدوده باشد، احتمال ادامه روند نزولی بیشتر است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار حمایت و مقاومت بایننس کوین

cVv7ektb

شکست کانال صعودی و پولبک به 420 دلار، احتمال صعود تا640 دلار را افزایش داده است. در صورت عبور از مقاومت 640، هدف 1200 دلار پیش رو است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار لیسک/ بیت کوین

FQr5mhuR

عبور نمودار نسبت لیسک/بیت‌کوین از خط روند نزولی و محدوده 6600-9100 ساتوشی و بازگشت به این محدوده، می تواند نشانه ادامه رشد تا محدوده 16-20 هزار ساتوشی باشد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار حمایت بیت کوین

rBYGsdrh

با توجه به شکست خط روند صعودی(خط زرد) ، در صورت شکست حمایت 50 هزار دلار، احتمال اصلاح تا حمایت 42 هزار دلار بالا است؛ که این نشانگر اتمام روند صعودی است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت ریپل

CksrHZD6

رسیدن به سقف کانال و اشباع خرید در قیمت 1.95 دلار، موجب اصلاح تا 1.26 دلار شده است. در صورت واکنش منفی به این سطح، حمایت 0.92 دلار پیش رو است. در غیر این صورت مقاومت 1.95 مد نظر است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

KC6hitE9

با ریزش چند ساعت اخیر نمودار بیت‌کوین، قیمت به محدوده حمایت 51-52 هزار واکنش مثبت داشته است.
ولی با نزولی شدن روند روزانه، همچنان احتمال پایین تر رفتن قیمت بیت‌کوین تا کف کانال و محدوده 40-43 هزار وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت مونرو

download 1 8

با رسیدن قیمت مونرو به سقف قبلی سال 2018، در صورت عبور از محدوده مقاومت 335-404 دلار، احتمال ادامه رشد تا محدوده 633-763 دلار بیشتر میشود.
هدف بعدی محدوده 1544-1707 دلار است.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت ریپل/بیت کوین

download 10

نمودار نسبت ایکس‌آر‌پی/بیت‌کوین، با عبور از خط روند نزولی به محدوده مقاومت 3400-3900 ساتوشی نزدیک شده است.
امکان ادامه روند صعودی با گذشتن از این محدوده وجود دارد.
هدف بعدی در حدود 5700 ساتوشی است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت هیوبی توکن

download 9

در صورت شکست مقاومت 25 دلار، هدف 30 و سپس 57 دلار پیش رو است. در غیر این صورت حمایت 16 مد نظر است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت ریپل

download 8

در صورت عبور قیمت آیکس‌آر‌پی از سقف قبلی قیمت در 2.8 دلار، احتمال رشد تا میانه کانال صعودی و محدوده 5-6 دلار افزایش می یابد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت گولم (GNT)

download 7

با رسیدن قیمت به سقف کانال صعودی، احتمال اصلاح تا 0.43 دلار وجود دارد. در صورت شکست سقف کانال، هدف بعدی 0.9 دلار می باشد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

download 4 4

عبور قیمت بیتکوین از سقف 61500 دلار
اهداف بعدی 64500 و 68000 دلار
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار دش (Dash)

download 3 3

قیمت رمزارز دش با گذشتن از محدوده مقاومت 267-290 دلار، میتواند به سقف کانال صعودی و 530 دلار برسد.
در صورت نزولی شدن روند، امکان بازگشت از محدوده حمایت 174-215 دلار وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت بیت کوین

download 2 3

برخورد به حمایت 59400 دلار، احتمال صعود تا مقاومت 61450 دلار را افزایش می دهد. هدف 65000 دلار است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار کازماس/بیت کوین

download 1 7

با بازگشت نمودار نسبت کازماس/بیت‌کوین از محدوده حمایت 3500-3600 ساتوشی و واکنش مناسب به این محدوده، احتمال رشد تا 5100-5400 ساتوشی افزایش می یابد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار اتریوم

download 6

در صورت شکست 2192 دلار، هدف 2350 دلار و سپس 2500 دلار می باشد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت نئو/بیت کوین

download 4 3

با عبور نمودار نسبت نئو/بیت‌کوین از محدوده مقاومت 86-103 هزار ساتوشی، امکان ادامه رشد تا سقف کانال نزولی و محدوده 160-210 هزار ساتوشی وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت نمودار آوه

download 3 2

در صورت شکست مثلث نزولی در قیمت 434 دلار، مقاومت 554 پیش رو است.
قیمت:364
حمایت:310
مقاومت:554
هدف:736

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

download 1 6

با تکرار گام افزایشی قبلی بیت‌کوین، سقف کانال صعودی نشان دهنده رسیدن به 292 هزار دلار تا پایان سال 2021 میلادی است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت حمایت و مقاومت ویوز

download 5 1

اصلاح تا 16 دلار احتمال صعود تا 40 دلار را افزایش می دهد؛ در صورت ادامه اصلاح حمایت 13 دلار پیش رو است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار داج کوین/بیت کوین

download 4 2

در صورت واکنش نمودار نسبت داج‌کوین/بیت‌کوین به محدوده حمایت 80-100 ساتوشی، امکان صعودی شدن تا محدوده 140 ساتوشی و سپس 200 ساتوشی وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار ترون/ بیت کوین

download 2 2

با بازگشت و واکنش مناسب نمودار نسبت ترون/بیت‌کوین به محدوده حمایت 140-170 ساتوشی، ادامه رشد تا خط روند نزولی و محدوده 300-350 ساتوشی امکان پذیر خواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

download 1 5

با رسیدن دوباره قیمت بیت‌کوین به 61 هزار دلار، احتمال رشد تا محدوده 64 هزار و سپس 68 هزار دلار افزایش یافته است.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.