سه شنبه , ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال ( از ۱۱ بهمن – ۱۵ بهمن)

بررسی روند قیمت بیت کوین

download 12

بررسی حمایت و مقاومت در صورت ادامه یافتن کندل های صعودی پرقدرت مقاومت های زیر را خواهیم داشت.
مقاومت اول: ۳۷۵۰۰
مقاومت دوم:۳۹۸۰۰-۴۱۲۰۰
حمایت اول:۳۱۳۰۰
حمایت دوم:۲۸۸۰۰-۳۰۰۰۰
آر اس آی:۶۰

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار توموچین / بیت کوین

download 10

واکنش مجدد به محدوده حمایت ۳۰۰۰-۳۲۰۰ ساتوشی و رسیدن به زمان متناسب با صعودهای قبلی، احتمال رشد ارزش توموچین/بیتکوین تا محدوده۷۴۰۰-۸۱۰۰ ساتوشی افزایش یافته است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار نم

download 8 1

برخورد به سقف کانال و تشکیل کندل های نزولی در نمودار نم/تتر، موجب اصلاح قیمت شده است. با توجه به تشکیل کندل صعودی طی دو هفته اخیر، انتظار صعود قیمت تا۰.۳۸ دلار را داریم.در صورت نزول، حمات مهم ۰.۱۴ دلار مد نظر است.قیمت فعلی:۰.۲۴
مقاومت اول:۰.۳۸
مقاومت دوم:۰.۷۵
مقاومت سوم:۱.۷۸
حمایت:۰.۱۴

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند دش

download 7 2

شکسته شدن محدوده مقاومت ۸۸-۹۹ دلار و بازگشت به آن در نمودار قیمت دش، نشان دهنده پتانسیل رشد تا سقف کانال صعودی و محدوده ۱۷۵-۲۱۱ دلار است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت تورنت

download 6 2

عبور قیمت توکن بیت‌تورنت از محدوده مقاومت ۰.۰۰۰۳۸-۰.۰۰۰۴۲ دلار، احتمال رشد تا محدوده ۰.۰۰۰۵۵-۰.۰۰۰۶۲ دلار را افزایش می دهد.
هدف بعدی حدود ۰.۰۰۰۹ دلار است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند اتریوم کلاسیک

download 5 3

با عبور قیمت اترکلاسیک از خط روند نزولی و بازگشت به آن، امکان رشد مجدد تا محدوده مقاومت ۹-۱۱ دلار وجود دارد.
در صورت عبور از این محدوده، هدف میان مدت برای این ارز، محدوده ۱۸-۲۲ دلار خواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت انجین کوین

download 4 3

نمودار روزانه انجین کوین/تتر، پس از نزدیک شدن به سقف کانال صعودی، واکنش منفی به این محدوده نشان داد. برخورد به قیمت۰.۲۳، احتمال صعود به سقف کانال را افزایش می دهد.
قیمت فعلی: ۰.۳۶۱۵
حمایت اول:۰.۲۸
حمایت دوم:۰.۲۳
مقاومت اول:۰.۵
مقاومت دوم:۰.۷۳
آر اس آی:۵۵
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

download 3 3

واکنش به خطوط روند و محدوده های حمایت و مقاومت، نشان دهنده این است که قیمت بیت‌کوین، تا زمانی که از کف ۳۰ هزار دلار و سقف ۳۵ هزار دلار عبور نکند، روند مشخصی ندارد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار ریپل

download 2 7

در صورت عبور از خط روند نزولی(قرمز) و محدوده مقاومت ۴۴-۴۹ سنت، قیمت ایکس‌آر‌پی میتواند به سقف قبلی در محدوده ۵۸-۶۲ سنت برسد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی اهداف قیمتی COMP/USDT

download 1 6

تشکیل کندل های صعودی در ناحیه مقاومتی ۲۷۴ دلار، احتمال صعود قیمت به ۵۸۰ و سپس ۷۸۰ را افزایش می دهد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.