چهارشنبه 17 خرداد 1402

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال (از 14 فروردین تا 20 فروردین)

بررسی نمودار بیت کوین

download 4 1

با پایین تر رفتن نمودار سلطه بیت‌کوین از محدوده حمایت 51-53 درصد، هنوز نشانه ای برای صعودی شدن این شاخص وجود ندارد و تا بسته شدن کندل هفتگی(4 روز مانده)، هر رشدی اصلاح محسوب می شود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار حمایت ریپل

download 3 1

رشد 100 % طی سه روز گذشته و ذخیره سود توسط معامله گران، موجب فشار فروش و اصلاح تا حمایت 0.87 دلار شده است. در صورت ریزش بیشتر، حمایت مهم 0.74 دلار پیش رو است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت چین لینک

download 2 1

بررسی حمایت و مقاومت
برخورد به میانه کانال در قیمت 28 دلار، احتمال صعود تا 35 دلار را افزایش می دهد.
قیمت:30
حمایت اول:28
حمایت دوم:24
مقاومت اول:35
هدف:47

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

download 1 4

تا زمانی که قیمت بیت‌کوین بالای محدوده حمایت 56-58 هزار دلار در نوسان باشد، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است.
در صورت پایین تر رفتن از محدوده حمایت، امکان رسیدن به کف کانال صعودی و محدوده 50-52 هزار دلار وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار لیسک

download 5

ادامه روند صعودی قیمت لیسک، در صورت عبور از محدوده مقاومت 7-9 دلار امکان پذیر است.
پس از شکسته شدن این محدوده مقاومت، هدف بعدی 34 دلار است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار ریپل

download 1 3

قیمت ایکس‌آرپی با عبور از محدوده 0.58-0.62 دلار و سقف کانال صعودی، به محدوده مقاومت 0.8-1.07 دلار رسیده و با ادامه روند صعودی، رسیدن به قیمت 2.75 دلار دور از دسترس نخواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار کیوتم

download 1 2

بررسی حمایت و مقاومت کیوتم
رسیدن به سقف کانال صعودی، احتمال اصلاح تا 10.9 دلار را افزایش داده است. در صورت شکست مقاومت، هدف 14.6 پیش رو می باشد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسیر نمودار بیت کوین‌کش/بیت کوین

download 4

واکنش نمودار نسبت بیت‌کوین‌کش/بیت‌کوین به خط میانه کانال نزولی، می تواند نشان دهنده هشدار پایان ریزش باشد. در صورت عبور از محدوده مقاومت 0.011-0.012 بیت‌کوین، احتمال رسیدن به سقف کانال و محدوده 0.014-0.015 بیت‌کوین افزایش می یابد.
هدف بعدی محدوده 0.024-0.32 بیت‌کوین خواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار زی‌کش

بررسی حمایت و مقاومت زی‌کش
با توجه به نزدیک شدن به میانه کانال و ثبت سقف قیمتی جدید،احتمال اصلاح تا 157 دلار وجود دارد. در غیر این صورت هدف 244 دلار پیش رو است.
قیمت:198
حمایت اول:157
حمایت دوم:115
حمایت سوم:88
هدف اول:244
هدف دوم:325

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

نمودار قیمت نم

نمودار قیمت کوین ایکس‌ای‌ام با برخورد به سقف کانال صعودی و ریزش تا محدوده حمایت 0.31-0.42 دلار، می تواند روند صعودی را از این محدوده تا سقف قبلی که در 0.75 دلار ثبت شده، ادامه دهد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار زیلیکا

بررسی حمایت و مقاومت زیلیکا
برخورد به حمایت 0.19-0.18 دلار، احتمال صعود تا میانه کانال یعنی 0.38 دلار را افزایش می دهد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد

بررسی حمایت و مقاومت لایت کوین

ltc

در صورت شکست ضلع بالایی مثلث، مقاومت 236 دلار پیش رو است.
حمایت:170
مقاومت اول:236
مقاومت دوم:348

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

btc

محدوده حمایت 56-58 هزار دلار در نمودار بیت‌کوین همچنان معتبر است.
در صورت شکسته شدن حمایت، احتمال افت قیمت تا محدوده 50-52 هزار دلار وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار نانو

قیمت کوین نانو با بازگشت به محدوده حمایت 3-5 دلار و واکنش مناسب به آن، میتواند روند صعودی را تا محدوده 8-9 دلار ادامه دهد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار فایل

download 1 1

برخورد به حمایت 164 دلار، احتمال صعود تا سقف کانال در قیمت 267 دلار را افزایش می دهد.
قیمت:189
حمایت اول:164
حمایت دوم:139
هدف اول:267
هدف دوم:331

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار نسبت آیوتا / بیت کوین

download 2

واکنش مثبت نمودار نسبت آیوتا/بیت‌کوین به محدوده حمایت 1900-2300 ساتوشی، میتواند امکان رسیدن به سقف کانال نزولی و محدوده 3500-4600 ساتوشی را به وجود آورد.
هدف بعدی محدوده 6400-7200 ساتوشی است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار اتریوم/بیت‌کوین

download 3

با عبور از محدوده 0.034-0.037 بیت‌کوین، رسیدن به سقف قبلی که در حدود 0.045 بیت‌کوین بوده را امکان پذیر می کند.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار سلطه بیت کوین

بررسی نمودار سلطه بیت کوین

با شکسته شدن محدوده حمایت 58-59 درصد در نمودار سلطه بیت‌کوین، احتمال ریزش تا محدوده 51-53 درصد افزایش پیدا می کند.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند اتریوم

بررسی حمایت و مقاومت اتریوم

شکست حمایت 1900 دلار، احتمال صعود به سقف کانال در قیمت 2700 دلار را افزایش می دهد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.