سه شنبه , ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال (از ۲۰ اسفند تا ۲۷ اسفند)

بررسی حمایت و مقاومت کاردانو

بررسی حمایت و مقاومت کاردانو

پولبک به قیمت ۱.۰۷ دلار، احتمال صعود تا ۱.۴۶ دلار را افزایش می دهد.
قیمت:۱.۲۲
حمایت اول:۱.۰۷
حمایت دوم:۱
مقاومت:۱.۴۶

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

.

بررسی بلند مدت بیت کوین

بررسی بلند مدت بیت کوین

با توجه چرخه های زمانی تشکیل سقف و تناسب قیمتی آنها در نمودار بلند مدت بیت‌کوین، در صورت تکرار روند صعودی قبلی، رسیدن به قیمت ۱۵۸ هزار دلار تا اوایل سال ۲۰۲۲ دور از انتظار نخواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

.

بررسی نمودار کریپتو کوین

بررسی نمودار کریپتو کوین

برخورد به حمایت ۰.۱۴ دلار در نمودار روزانه کریپتو کوین/تتر، احتمال صعود تا سقف کانال را افزایش می دهد.
قیمت:۰.۱۸
حمایت:۰.۱۴
هدف:۰.۳۲

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

.

بررسی نمودار زیلیکا

بررسی نمودار زیلیکا

با رسیدن نمودار قیمت زیلیکا به سقف کانال صعودی و بالاترین قیمت ثبت شده در سال ۲۰۱۸ (۰.۲ دلار)، هشدار پایان رشد صادر شده است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

.

بررسی نمودار اوکی‌بی/بیت کوین

بررسی نمودار اوکی‌بی/بیت کوین

با بازگشت نمودار نسبت او‌کی‌بی/بیت‌کوین به محدوده حمایت ۲۵۰۰-۳۰۰۰ ساتوشی، امکان ادامه روند صعودی تا محدوده ۳۸۰۰-۴۴۰۰ ساتوشی و خط روند نزولی وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

.

بررسی اهداف قیمتی لیسک

download 3 1

برخورد به حمایت ۲.۸ دلار، احتمال صعود تا ۴.۲ دلار را افزایش می دهد.
قیمت:۳.۲
حمایت:۲.۸
مقاومت:۴.۲
هدف اول:۵.۲
هدف دوم:۷

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

.

بررسی نمودار نم / بیت کوین

download 9

با ریزش ۷۰ درصدی نمودار نسبت نم/بیت‌کوین و رسیدن به محدوده شروع رشد های قبلی، احتمال صعودی شدن دوباره تا محدوده مقاومت ۱۳۰۰-۱۶۰۰ ساتوشی افزایش یافته است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

download 23 2

با عبور قیمت بیت‌کوین از محدوده های ۵۶-۵۸ و یا ۵۰-۵۲ هزار دلار، مسیر حرکت بعدی به سمت قیمت های بالاتر(۶۱ هزار) و یا پایین تر (۴۷ هزار) مشخص خواهد شد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند چین لینک

download 22 2

تا زمانی که قیمت چین لینک در کانال صعودی و بالای محدوده ۱۹-۲۴ دلار در نوسان باشد، همچنان پتانسیل رسیدن به سقف کانال در ۵۰ دلار وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت وی‌چین/بیت کوین

بررسی حمایت و مقاومت وی‌چین/بیت کوین


در صورت شکست کانال صعودی در نمودار روزانه وی چین/بیتکوین، مقاومت ۲۰۹ ساتوشی پیش رو است.
قیمت:۱۴۰ساتوشی
حمایت:۹۶ساتوشی
مقاومت اول:۲۰۹ساتوشی
مقاومت دوم:۲۷۸ساتوشی
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند نانو / بیت کوین

download 1 3


بعد از شکسته شدن روند نزولی نمودار نانو/بیت کوین، با بازگشت و واکنش مناسب به محدوده ۶۰۰-۹۰۰ ساتوشی، امکان صعود تا محدوده ۱۴۰۰-۱۷۰۰ ساتوشی وجود دارد.
هدف بعدی ۳۱۰۰-۳۷۰۰ ساتوشی خواهد بود.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی رفتار بیت کوین

download 18

با توجه به پولبک به حمایت ۵۸ هزار دلار، در صورت واکنش منفی به این سطح، حمایت ۵۶ هزار دلار دور از انتظار نیست.
قیمت:۵۸۵۰۰
حمایت اول:۵۸۰۰۰-۵۶۰۰۰
حمایت دوم:۵۴۵۰۰
حمایت سوم:۵۱۲۰۰
مقاومت:۶۱۸۰۰
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند اتم

بررسی روند اتم

با عبور از خط میانه کانال صعودی و بازگشت به آن در نمودار ارز اتم، در صورت تثبیت قیمت بالاتر از ۱۷.۵ دلار، احتمال رشد تا محدوده ۶۰ دلار در سقف کانال وجود دارد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند بیت کوین

بررسی روند بیت کوین

تا زمانی که قیمت بیت‌کوین بالاتر از محدوده حمایت ۵۶-۵۸ هزار دلار در نوسان باشد، روند صعودی همچنان ادامه دارد.
در صورت شکسته شدن این حمایت، محدوده ۵۰-۵۲ هزار دلار، حمایت بعدی محسوب میشود.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار کاردانو/بیت کوین

بررسی نمودار کاردانو/بیت کوین

نمودار کاردانو/بیت‌کوین با رسیدن به سقف کانال و بازگشت به محدوده حمایت، میتواند به رشد دوباره از محدوده حمایت ۱۵۰۰-۱۸۰۰ تا حدود ۲۶۰۰ ساتوشی ادامه دهد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی اهداف قیمتی اتریوم

بررسی اهداف قیمتی اتریوم

برخورد به کف کانال صعودی در ۰.۰۰۴۹۶۹، احتمال صعود به میانه کانال ۰.۰۱۴۸ را افزایش می دهد.
قیمت:۰.۰۰۶۵
حمایت:۰.۰۰۶۵-۰.۰۰۴۹
مقاومت:۰.۰۱۴۸
آر اس آی:۳۶
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت آوه/بیت کوین

download 1 1

برخورد به کف کانال صعودی در ۰.۰۰۴۹۶۹، احتمال صعود به میانه کانال ۰.۰۱۴۸ را افزایش می دهد.
قیمت:۰.۰۰۶۵
حمایت:۰.۰۰۶۵-۰.۰۰۴۹
مقاومت:۰.۰۱۴۸
آر اس آی:۳۶
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی رفتار نمودار ترون / بایننس کوین

بررسی رفتار نمودار ترون/بایننس کوین

در صورت واکنش مثبت به کف کانال نزولی، هدف ۰.۰۰۰۵۷ پیش رو است؛ که معادل ۳۸۰ درصد سود است.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.