دوشنبه , ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال (از ۲۰ فروردین تا ۳۱ فروردین)

بررسی نمودار قیمت اتریوم

در محدوده های حمایت ۱۷۰۰-۱۹۰۰ دلار و سپس ۱۲۰۰-۱۳۰۰ دلار، احتمال پایان ریزش قیمت اتریوم و ادامه روند صعودی افزایش می یابد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت آولانچ

WChfWboa

رسیدن قیمت آولانچ به محدوده حمایت ۲۳-۲۵ دلار و کف کانال صعودی، می تواند نشانه ای برای ادامه رشد قیمت تا محدوده ۳۶-۳۸ دلار و سپس ۵۵ دلار باشد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت کیوتوم

1sDKT0vA

در صورت شکست سقف کانال صعودی، هدف ۸۰ دلار پیش رو است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت بیت کوین

A0tOeDMZ

پس از ریزش دیروز قیمت بیت‌کوین تا ۵۰ هزار دلار و شکسته شدن محدوده حمایت ۵۶-۵۸ هزار دلار، تا زمانی که قیمت زیر این محدوده باشد، احتمال ادامه روند نزولی بیشتر است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار حمایت و مقاومت بایننس کوین

cVv7ektb

شکست کانال صعودی و پولبک به ۴۲۰ دلار، احتمال صعود تا۶۴۰ دلار را افزایش داده است. در صورت عبور از مقاومت ۶۴۰، هدف ۱۲۰۰ دلار پیش رو است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار لیسک/ بیت کوین

FQr5mhuR

عبور نمودار نسبت لیسک/بیت‌کوین از خط روند نزولی و محدوده ۶۶۰۰-۹۱۰۰ ساتوشی و بازگشت به این محدوده، می تواند نشانه ادامه رشد تا محدوده ۱۶-۲۰ هزار ساتوشی باشد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار حمایت بیت کوین

rBYGsdrh

با توجه به شکست خط روند صعودی(خط زرد) ، در صورت شکست حمایت ۵۰ هزار دلار، احتمال اصلاح تا حمایت ۴۲ هزار دلار بالا است؛ که این نشانگر اتمام روند صعودی است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت ریپل

CksrHZD6

رسیدن به سقف کانال و اشباع خرید در قیمت ۱.۹۵ دلار، موجب اصلاح تا ۱.۲۶ دلار شده است. در صورت واکنش منفی به این سطح، حمایت ۰.۹۲ دلار پیش رو است. در غیر این صورت مقاومت ۱.۹۵ مد نظر است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

KC6hitE9

با ریزش چند ساعت اخیر نمودار بیت‌کوین، قیمت به محدوده حمایت ۵۱-۵۲ هزار واکنش مثبت داشته است.
ولی با نزولی شدن روند روزانه، همچنان احتمال پایین تر رفتن قیمت بیت‌کوین تا کف کانال و محدوده ۴۰-۴۳ هزار وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت مونرو

download 1 8

با رسیدن قیمت مونرو به سقف قبلی سال ۲۰۱۸، در صورت عبور از محدوده مقاومت ۳۳۵-۴۰۴ دلار، احتمال ادامه رشد تا محدوده ۶۳۳-۷۶۳ دلار بیشتر میشود.
هدف بعدی محدوده ۱۵۴۴-۱۷۰۷ دلار است.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت ریپل/بیت کوین

download 10

نمودار نسبت ایکس‌آر‌پی/بیت‌کوین، با عبور از خط روند نزولی به محدوده مقاومت ۳۴۰۰-۳۹۰۰ ساتوشی نزدیک شده است.
امکان ادامه روند صعودی با گذشتن از این محدوده وجود دارد.
هدف بعدی در حدود ۵۷۰۰ ساتوشی است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت هیوبی توکن

download 9

در صورت شکست مقاومت ۲۵ دلار، هدف ۳۰ و سپس ۵۷ دلار پیش رو است. در غیر این صورت حمایت ۱۶ مد نظر است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت ریپل

download 8

در صورت عبور قیمت آیکس‌آر‌پی از سقف قبلی قیمت در ۲.۸ دلار، احتمال رشد تا میانه کانال صعودی و محدوده ۵-۶ دلار افزایش می یابد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت گولم (GNT)

download 7

با رسیدن قیمت به سقف کانال صعودی، احتمال اصلاح تا ۰.۴۳ دلار وجود دارد. در صورت شکست سقف کانال، هدف بعدی ۰.۹ دلار می باشد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

download 4 4

عبور قیمت بیتکوین از سقف ۶۱۵۰۰ دلار
اهداف بعدی ۶۴۵۰۰ و ۶۸۰۰۰ دلار
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار دش (Dash)

download 3 3

قیمت رمزارز دش با گذشتن از محدوده مقاومت ۲۶۷-۲۹۰ دلار، میتواند به سقف کانال صعودی و ۵۳۰ دلار برسد.
در صورت نزولی شدن روند، امکان بازگشت از محدوده حمایت ۱۷۴-۲۱۵ دلار وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت بیت کوین

download 2 3

برخورد به حمایت ۵۹۴۰۰ دلار، احتمال صعود تا مقاومت ۶۱۴۵۰ دلار را افزایش می دهد. هدف ۶۵۰۰۰ دلار است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار کازماس/بیت کوین

download 1 7

با بازگشت نمودار نسبت کازماس/بیت‌کوین از محدوده حمایت ۳۵۰۰-۳۶۰۰ ساتوشی و واکنش مناسب به این محدوده، احتمال رشد تا ۵۱۰۰-۵۴۰۰ ساتوشی افزایش می یابد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار اتریوم

download 6

در صورت شکست ۲۱۹۲ دلار، هدف ۲۳۵۰ دلار و سپس ۲۵۰۰ دلار می باشد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت نئو/بیت کوین

download 4 3

با عبور نمودار نسبت نئو/بیت‌کوین از محدوده مقاومت ۸۶-۱۰۳ هزار ساتوشی، امکان ادامه رشد تا سقف کانال نزولی و محدوده ۱۶۰-۲۱۰ هزار ساتوشی وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت نمودار آوه

download 3 2

در صورت شکست مثلث نزولی در قیمت ۴۳۴ دلار، مقاومت ۵۵۴ پیش رو است.
قیمت:۳۶۴
حمایت:۳۱۰
مقاومت:۵۵۴
هدف:۷۳۶

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

download 1 6

با تکرار گام افزایشی قبلی بیت‌کوین، سقف کانال صعودی نشان دهنده رسیدن به ۲۹۲ هزار دلار تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت حمایت و مقاومت ویوز

download 5 1

اصلاح تا ۱۶ دلار احتمال صعود تا ۴۰ دلار را افزایش می دهد؛ در صورت ادامه اصلاح حمایت ۱۳ دلار پیش رو است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار داج کوین/بیت کوین

download 4 2

در صورت واکنش نمودار نسبت داج‌کوین/بیت‌کوین به محدوده حمایت ۸۰-۱۰۰ ساتوشی، امکان صعودی شدن تا محدوده ۱۴۰ ساتوشی و سپس ۲۰۰ ساتوشی وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار ترون/ بیت کوین

download 2 2

با بازگشت و واکنش مناسب نمودار نسبت ترون/بیت‌کوین به محدوده حمایت ۱۴۰-۱۷۰ ساتوشی، ادامه رشد تا خط روند نزولی و محدوده ۳۰۰-۳۵۰ ساتوشی امکان پذیر خواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

download 1 5

با رسیدن دوباره قیمت بیت‌کوین به ۶۱ هزار دلار، احتمال رشد تا محدوده ۶۴ هزار و سپس ۶۸ هزار دلار افزایش یافته است.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.