تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال ( از ۲۵ بهمن – ۳۰ بهمن)

بررسی حمایت و مقاومت کازماس

با توجه به شکست کانال صعودی در نمودار روزانه کازموس(Atom)/تتر، مقاومت های زیر را داریم:
قیمت فعلی:۲۴
حمایت اول:۲۰
حمایت دوم:۱۸
مقاومت اول:۲۹
مقاومت دوم:۳۸
مقاومت سوم:۶۱

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند بیت کوین

برخورد به حمایت ۴۸۰۰۰ دلار، احتمال صعود تا ۵۲۹۰۰ را افزایش می دهد.
قیمت:۵۰۰۰۰
حمایت اول:۴۸۰۰۰
حمایت دوم:۴۶۰۰۰
حمایت سوم:۴۴۰۰۰
مقاومت اول:۵۲۹۰۰
هدف:۶۵۰۰۰

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت پولکادات

در صورت شکست مثلث متقارن، هدف بعدی ۴۰ دلار است. در غیر این صورت، حمایت ۲۵ دلار را داریم.
قیمت:۳۱
حمایت اول:۲۹
حمایت دوم:۲۷
مقاومت:۴۰

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت کوزاما / تتر

نمودار روزانه کوزاما /تتر، در حال شکست مقاومت ۱۶۰ دلار می باشد. در صورت پولبک به ۱۶۰ دلار، انتظار صعود تا مقاومت ۲۷۸ دلار را داریم.
قیمت:۱۸۵
حمایت:۱۶۰و ۱۰۸
مقاومت:۲۷۸ و ۴۷۸

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بت/بیت‌کوین

نمودار نسبت بت/بیت‌کوین با ادامه روند صعودی و عبور از محدوده مقاومت ۱۰۰۰-۱۶۰۰ ساتوشی، امکان رشد تا محدوده ۲۰۰۰-۲۴۰۰ ساتوشی را خواهد داشت.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت بایننس کوین

نمودار هفتگی بایننس کوین/تتر، در حال واکنش به میانه کانال می باشد. در صورت عبور موفق از ۱۵۰-۱۱۶ ، انتظار صعود تا ۳۳۳ را داریم.
قیمت فعلی:۱۳۰
حمایت اول:۱۱۶
حمایت دوم:۸۰
مقاومت اول:۱۶۵
مقاومت دوم:۳۳۹

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت سولانا

در نمودار چهارساعته سولانا/تتر، انتظار برخورد به کف کانال صعودی و سپس صعود تا میانه کانال را داریم.
قیمت فعلی:۸.۶
حمایت:۶.۷
مقاومت اول:۱۰
مقاومت دوم:۱۴

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت الگوراند

شکست ضلع بالایی در کانال صعودی و پولبک به آن، در نمودار روزانه الگوراند/تتر، احتمال صعود تا مقاومت تاریخی ۳.۴ دلار را افزایش داده است.
قیمت فعلی:۱.۳۸
حمایت:۰.۸۷
مقاومت اول:۱.۵۸
مقاومت دوم:۳.۳
هدف بلندمدت:۷.۷

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت ولت توکن


در صورت اصلاح از میانه کانال در نمودار تراست ولت توکن/تتر، حمایت ۰.۵۲ را خواهیم داشت.
قیمت فعلی:۰.۶۱
حمایت:۰.۵۲
مقاومت:۱

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت اتریوم

نمودار روزانه اتر/تتر، در میانه کانال صعودی در نوسان است. هدف بعدی ۲۳۸۰ می باشد.
قیمت فعلی:۱۸۳۰
حمایت اول:۱۷۶۰-۱۶۵۵
حمایت دوم:۱۴۷۸
هدف:۲۳۸۰

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی وضعیت ارزش کل مارکت بدون بیت کوین

عبور از سقف قبلی نمودار ارزش کل مارکت (به استثنا بیت کوین)، در کانال صعودی بلند مدت، می تواند نشانه ای برای ادامه رشد ارزش آلتکوین‌ها تا محدوده ۸۰۰-۱۱۶۰ میلیارد دلار باشد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

با رسیدن ارزش بیت‌کوین به ۴۸ هزار دلار در محدوده سقف کانال صعودی، احتمال رسیدن به ۵۰ هزار دلار افزایش پیدا کرده است.
محدوده حمایت ۳۹-۴۱ هزار دلار، تبدیل به حمایت معتبری برای جلوگیری از افت بیشتر ارزش بیت‌کوین شده است.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.