چهارشنبه , ۹ آذر ۱۴۰۱

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال ( از ۹ اسفند – ۱۳ اسفند)

بررسی اهداف قیمتی دات

download 18

برخورد نمودار دات/تتر به سطح ۰.۳۸ فیبو، احتمال رشد تا ۴۱ دلار را افزایش داده است.
قیمت:۳۷
حمایت:۲۹
مقاومت اول:۴۱
مقاومت دوم:۶۹

 

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی اهداف قیمتی نانو / بیت کوین

download 17 2

شکست خط روند نزولی در نمودار هفتگی نانو/بیتکوین، احتمال صعود تا ۰.۰۰۰۱۴۴۹ بیتکوین را افزایش داده است.
قیمت:۰.۰۰۰۱۰۸۸
حمایت:۰.۰۰۰۰۶۹۵
مقاومت اول:۰.۰۰۰۱۴۴۹
مقاومت دوم:۰.۰۰۰۳۱۴۳
مقاومت سوم:۰.۰۰۰۵۲۶۴

 

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار زیلیکا / بیت کوین

download 16 1

نمودار نسبت زیلیکا/بیت‌کوین، با واکنش به محدوده حمایت ۱۸۱-۲۲۳ ساتوشی، امکان رشد تا سقف کانال صعودی و محدوده ۳۶۶-۴۳۹ ساتوشی را دارد.

 

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار کوانتوم / بیت کوین

download 15 2

نمودار نسبت کوانتوم/بیت‌کوین با واکنش دوباره به کف قبلی در محدوده ۷۴۸ ساتوشی، پتانسیل رسیدن به محدوده مقاومت ۱۶۰۰-۱۹۰۰ ساتوشی را دارد.

 

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی اهداف قیمتی بیت کوین گلد / بیت کوین

download 14 2

در صورت شکست کانال نزولی در نمودار هفتگی بیتکوین گلد/بیتکوین، مقاومت ۰.۰۰۱۴۶ پیش رو است.
قیمت:۰.۰۰۰۵۵
حمایت:۰.۰۰۰۴۶
مقاومت اول:۰.۰۰۱۴۶
مقاومت دوم:۰.۰۰۲۷۵

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

download 20

با توجه به نمودار بلند مدت بیت‌کوین که بعد از گذشتن از سقف ۱۹ دلار در سال ۲۰۱۴ به مدت ۳۰۱ روز روند صعودی را ادامه داده است و با عبور از سقف ۹۶۰ دلار در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۹۴ روز روند صعودی داشته است

پس از شکستن سقف ۱۹۹۰۰ دلار که اواخر سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد
آیا روند صعودی فعلی به میزان روندهای قبلی ادامه خواهد یافت؟

در صورت ادامه رشد اخیر، انتظار صعود تا ماه سپتامبر ۲۰۲۱ را داریم.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت اتم

download 19

در صورت شکست ضلع بالایی مثلث در نمودار کازماس(ATOM)/تتر، مقاومت ۲۶ دلار پیش رو است. وجود واگرایی احتمال صعود را افزایش داده است.قیمت:۱۹.۵
حمایت:۱۴
مقاومت:۲۶
مقاومت دوم:۳۱
آر اس آی:۵۵

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت دیکرید

download 17 1

واکنش مثبت دیکرید/تتر به فیبوی ۰.۲۳، احتمال صعود تا میانه کانال یعنی ۱۷۰ دلار را افزایش داده است.
قیمت:۱۴۱
حمایت:۱۲۷
مقاومت اول:۱۷۰
مقاومت دوم:۲۳۳

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت آگر

download 16

اصلاح قیمتی آگر(رپ)/تتر، در محدوده ۲۶-۲۲ دلار، پتانسیل صعود به مقاومت ۳۶ دلار را افزایش داده است. در صورت شکست کانال صعودی، هدف ۴۵ مد نظر می باشد.
قیمت:۳۰
حمایت اول:۲۶
حمایت دوم:۲۲
مقاومت اول:۳۶
مقاومت دوم:۴۵
مقاومت سوم:۶۹

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت لیسک

download 15 1

نمودار قیمتی روزانه لیسک/تتر، پس از برخورد به سقف کانال صعودی، اصلاح قابل توجهی داشته است. در صورت واکنش مثبت به سطح ۰.۳۸ فیبو، هدف بعدی ۴.۴۳ دلار خواهد بود.

قیمت : ۲.۷

حمایت اول:۲.۶۸

حمایت دوم:۲.۲۵

هدف:۴.۴۳

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت پولز

download 14 1

واکنش مثبت به سطح ۰.۳۸ فیبو، احتمال بازگشت قیمت از ۳.۶ دلار را افزایش می دهد.
قیمت:۳.۷۵
حمایت اول:۳.۶۳
حمایت دوم:۲.۲۵
مقاومت اول:۴.۹۴
مقاومت دوم:۶.۳
مقاومت سوم:۷.۵

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت ها اتریوم

download 13 1

احتمال اصلاح تا حمایت ۱۲۳۸ دلار وجود دارد.
با توجه به واگرایی و آر اس آی، احتمال بازگشت از محدوده ۱۳۱۰-۱۲۳۸ بالاست.
قیمت:۱۳۴۵
آر اس آی:۳۲

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی رفتار نمودار میکر/تتر

download 12 2

برخورد به کف کانال در نمودار روزانه میکر/تتر، احتمال صعود تا ۳۰۰۰ دلار را افزایش می دهد.
حمایت:۱۷۰۳
مقاومت:۳۰۰۰
آر اس آی:۴۴

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت پنکیک سواپ

download 11 2

در صورت شکست ضلع بالایی مثلث، مقاومت ۱۲.۶ را پیش رو داریم.
قیمت:۱۱
حمایت:۱۰.۸
مقاومت اول:۱۲.۶
مقاومت دوم:۱۵.۵
مقاومت سوم:۱۹
آر اس آی:۴۶

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند اتریوم

download 10 1

در صورت ادامه نوسان قیمت اتریوم بالای محدوده ۱۲۷۰-۱۳۷۰ دلار، رسیدن دوباره به ۲۰۰۰ دلار و سقف کانال صعودی امکان پذیر خواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

download 9 2

تا وقتی که قیمت بیت‌کوین زیر محدوده ۴۷-۴۹ هزار دلار در نوسان باشد، احتمال ریزش تا محدوده حمایت ۳۹-۴۱ هزار دلار بیشتر است.
در محدوده زمانی ۶ مارس-۱۳ مارس احتمال رسیدن به محدوده حمایت افزایش می یابد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.