دوشنبه , ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال (هفته سوم دی ماه )

بررسی روند قیمت بیت کوین

QWcW18sq

روند بیت‌کوین تا زمانی که زیر محدوده ۳۳۷۰۰-۳۴۴۰۰ دلار تثبیت نشده، همچنان صعودی است.
در صورت ریزش، حمایت بعدی محدوده ۳۰۵۰۰-۳۰۷۰۰ دلار است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت میکر

download 5

نمودار هفتگی میکر/تتر، در ناحیه مقاومتی ۷۵۰ قرار دارد. در صورت شکست این ناحیه، هدف بعدی ۱۲۷۴ خواهد بود. در غیر این صورت، حمایت اول ۴۸۱-۵۳۳ و حمایت دوم ۳۲۸ را خواهیم داشت.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی احتمال صعود آگر

download 3

با توجه به تشکیل الگوی مثلث در نمودار قیمتی آگر/دلار، در صورت عبور موفق از مقاومت ۱۸ دلار، هدف بعدی ۲۸ دلارخواهد بود. در صورت شکست ضلع پایینی مثلث، حمایت ۱۱ دلار پیش رو است.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی احتمال صعود یونی سواپ

download 4

قیمت پس از عبور از ۵.۱۵۱۹ دلار، به سمت مقاومت تاریخی ۶.۹ دلار در حرکت است. در صورت نزول، حمایت ۴.۵ را خواهیم داشت.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.