بررسی نمودار پولکادات

بررسی نمودار پولکادات

با توجه به نمودار قیمت پولکادات در تایم فریم روزانه، در صورت واکنش مناسب و عبور از خط روند نزولی، رشد تا سقف قبلی قیمت دور از انتظار نخواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

نمودار قیمت مونرو / بیت کوین

احتمال اصلاح مونرو / بیت کوین

احتمال اصلاح مونرو / بیت کوین

نمودار قیمت مونرو / بیت کوین

با رسیدن قیمت مونرو / بیت کوین به ناحیه مقاومتی، کاهش قیمت این جفت ارز محتمل خواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

نمودار قیمت سروم / بیت کوین

بررسی احتمال افزایش قیمت سروم / بیت کوین

بررسی احتمال افزایش قیمت سروم / بیت کوین

نمودار قیمت سروم / بیت کوین

در صورت عبور سروم / بیت کوین با نماد اختصاری SRM / BTC از مقاومت ۰٫۰۰۰۱۲۴۷، امکان رشد این جفت ارز افزایش خواهد یافت.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

احتمال رشد ارز قیمت کوانتوم / بیت کوین

احتمال رشد ارزش قیمت کوانتوم / بیت کوین

احتمال رشد ارزش قیمت کوانتوم / بیت کوین

احتمال رشد ارز قیمت کوانتوم / بیت کوین

احتمال رشد ارزش
با رسیدن قیمت کوانتوم / بیت کوین به ناحیه حمایتی، پتانسیل رشد قیمتی این جفت ارز افزایش خواهد یافت.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار دیفای مانی / بیت کوین

بررسی نمودار دیفای مانی / بیت کوین

بررسی نمودار دیفای مانی / بیت کوین

بررسی نمودار دیفای مانی / بیت کوین

بررسی نمودار
با توجه به عبور دیفای مانی / بیت کوین از خط روند نزولی، اگر این توکن موفق به عبور از سقف قبلی شود، رشد تا محدوده مقاومت بالایی دور از انتظار نخواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

پایان دوره اصلاح استلار

پایان دوره اصلاح استلار

پایان دوره اصلاح استلار

پایان دوره اصلاح استلار

رسیدن به خط میانه کانال صعودی و عبور از خط روند در نمودار استلار، می‌تواند نشانه‌ای از پایان اصلاح قیمت این ارز باشد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

امکان رشد ارزش وی‌چین / بیت کوین

امکان رشد ارزش وی‌چین / بیت کوین

امکان رشد ارزش وی‌چین / بیت کوین

امکان رشد ارزش وی‌چین / بیت کوین

با افت ۵۰ درصدی ارزش وی‌چین / بیت کوین و رسیدن به محدوده حمایت، احتمال افزایش قیمت این جفت ارز تا سقف قبلی افزایش یافته است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

احتمال افزایش قیمت FET / BTC

احتمال افزایش قیمت FET / BTC

احتمال افزایش قیمت FET / BTC

احتمال افزایش قیمت FET / BTC

با توجه به رسیدن قیمت FET / BTC به محدوده حمایتی در تایم هفتگی، افزایش ارزش این جفت ارز دور از انتظار نخواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

امکان رشد ارزش وی‌چین / بیت کوین

بررسی نمودار تومو چین / بیت کوین

بررسی نمودار تومو چین / بیت کوین

نمودار قیمت تومو چین / بیت کوین

تومو چین / بیت کوین با نماد اختصاری (TOMO / BTC) در صورتی که موفق به عبور از محدوده مقاومتی ۰٫۰۰۰۰۶۸۴۰ شود، افزایش قیمت تا ناحیه مشخص شده دور از انتظار نخواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی پتانسیل رشد چین لینک / بیت کوین

بررسی پتانسیل رشد چین لینک / بیت کوین

بررسی پتانسیل رشد چین لینک / بیت کوین

بررسی پتانسیل رشد چین لینک / بیت کوین

در صورت عبور از سقف کانال نزولی و محدوده مقاومت در تایم فریم روزانه نمودار چین لینک / بیت کوین، قابلیت رشد تا سقف قبلی برای این جفت ارز وجود خواهد داشت.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.