تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال (از ۱ اردیبهشت تا ۱۵ اردیبهشت)

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال (از ۱ اردیبهشت تا ۱۵ اردیبهشت)

بررسی نمودار قیمت اتر مونرو/بیت کوین

نمودار نسبت مونرو/بیت‌کوین با عبور از محدوده ۰٫۰۰۶-۰٫۰۰۷ بیت‌کوین و سقف کانال نزولی، می تواند به رشد تا محدوده مقاومت ۰٫۰۱-۰٫۰۱۱ بیت‌کوین ادامه دهد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت دکرد

برخورد به کف کانال صعودی در قیمت ۰٫۰۰۳ بیتکوین و واکنش مثبت به آن، احتمال صعود تا سقف کانال در قیمت ۰٫۰۰۸ بیتکوین را افزایش می دهد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند قیمت بی‌اس‌وی

در صورت ریزش قیمت بی‌اس‌وی، تا محدوده حمایت ۲۳۹-۲۵۳ دلار و کف کانال صعودی، ادامه رشد تا سقف قبلی در محدوده ۳۴۰ دلار امکان پذیر است.
اهداف بعدی ۴۴۸ و ۶۴۵ دلار هستند.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال (از ۲۰ فروردین تا ۳۱ فروردین)

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال (از ۲۰ فروردین تا ۳۱ فروردین)

بررسی نمودار قیمت اتریوم

در محدوده های حمایت ۱۷۰۰-۱۹۰۰ دلار و سپس ۱۲۰۰-۱۳۰۰ دلار، احتمال پایان ریزش قیمت اتریوم و ادامه روند صعودی افزایش می یابد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت آولانچ

رسیدن قیمت آولانچ به محدوده حمایت ۲۳-۲۵ دلار و کف کانال صعودی، می تواند نشانه ای برای ادامه رشد قیمت تا محدوده ۳۶-۳۸ دلار و سپس ۵۵ دلار باشد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت کیوتوم

در صورت شکست سقف کانال صعودی، هدف ۸۰ دلار پیش رو است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت بیت کوین

پس از ریزش دیروز قیمت بیت‌کوین تا ۵۰ هزار دلار و شکسته شدن محدوده حمایت ۵۶-۵۸ هزار دلار، تا زمانی که قیمت زیر این محدوده باشد، احتمال ادامه روند نزولی بیشتر است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار حمایت و مقاومت بایننس کوین

شکست کانال صعودی و پولبک به ۴۲۰ دلار، احتمال صعود تا۶۴۰ دلار را افزایش داده است. در صورت عبور از مقاومت ۶۴۰، هدف ۱۲۰۰ دلار پیش رو است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار لیسک/ بیت کوین

عبور نمودار نسبت لیسک/بیت‌کوین از خط روند نزولی و محدوده ۶۶۰۰-۹۱۰۰ ساتوشی و بازگشت به این محدوده، می تواند نشانه ادامه رشد تا محدوده ۱۶-۲۰ هزار ساتوشی باشد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار حمایت بیت کوین

با توجه به شکست خط روند صعودی(خط زرد) ، در صورت شکست حمایت ۵۰ هزار دلار، احتمال اصلاح تا حمایت ۴۲ هزار دلار بالا است؛ که این نشانگر اتمام روند صعودی است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت ریپل

رسیدن به سقف کانال و اشباع خرید در قیمت ۱٫۹۵ دلار، موجب اصلاح تا ۱٫۲۶ دلار شده است. در صورت واکنش منفی به این سطح، حمایت ۰٫۹۲ دلار پیش رو است. در غیر این صورت مقاومت ۱٫۹۵ مد نظر است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

با ریزش چند ساعت اخیر نمودار بیت‌کوین، قیمت به محدوده حمایت ۵۱-۵۲ هزار واکنش مثبت داشته است.
ولی با نزولی شدن روند روزانه، همچنان احتمال پایین تر رفتن قیمت بیت‌کوین تا کف کانال و محدوده ۴۰-۴۳ هزار وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت مونرو

با رسیدن قیمت مونرو به سقف قبلی سال ۲۰۱۸، در صورت عبور از محدوده مقاومت ۳۳۵-۴۰۴ دلار، احتمال ادامه رشد تا محدوده ۶۳۳-۷۶۳ دلار بیشتر میشود.
هدف بعدی محدوده ۱۵۴۴-۱۷۰۷ دلار است.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت ریپل/بیت کوین

نمودار نسبت ایکس‌آر‌پی/بیت‌کوین، با عبور از خط روند نزولی به محدوده مقاومت ۳۴۰۰-۳۹۰۰ ساتوشی نزدیک شده است.
امکان ادامه روند صعودی با گذشتن از این محدوده وجود دارد.
هدف بعدی در حدود ۵۷۰۰ ساتوشی است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت هیوبی توکن

در صورت شکست مقاومت ۲۵ دلار، هدف ۳۰ و سپس ۵۷ دلار پیش رو است. در غیر این صورت حمایت ۱۶ مد نظر است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت ریپل

در صورت عبور قیمت آیکس‌آر‌پی از سقف قبلی قیمت در ۲٫۸ دلار، احتمال رشد تا میانه کانال صعودی و محدوده ۵-۶ دلار افزایش می یابد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت گولم (GNT)

با رسیدن قیمت به سقف کانال صعودی، احتمال اصلاح تا ۰٫۴۳ دلار وجود دارد. در صورت شکست سقف کانال، هدف بعدی ۰٫۹ دلار می باشد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

عبور قیمت بیتکوین از سقف ۶۱۵۰۰ دلار
اهداف بعدی ۶۴۵۰۰ و ۶۸۰۰۰ دلار
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار دش (Dash)

قیمت رمزارز دش با گذشتن از محدوده مقاومت ۲۶۷-۲۹۰ دلار، میتواند به سقف کانال صعودی و ۵۳۰ دلار برسد.
در صورت نزولی شدن روند، امکان بازگشت از محدوده حمایت ۱۷۴-۲۱۵ دلار وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت بیت کوین

برخورد به حمایت ۵۹۴۰۰ دلار، احتمال صعود تا مقاومت ۶۱۴۵۰ دلار را افزایش می دهد. هدف ۶۵۰۰۰ دلار است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار کازماس/بیت کوین

با بازگشت نمودار نسبت کازماس/بیت‌کوین از محدوده حمایت ۳۵۰۰-۳۶۰۰ ساتوشی و واکنش مناسب به این محدوده، احتمال رشد تا ۵۱۰۰-۵۴۰۰ ساتوشی افزایش می یابد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار اتریوم

در صورت شکست ۲۱۹۲ دلار، هدف ۲۳۵۰ دلار و سپس ۲۵۰۰ دلار می باشد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت نئو/بیت کوین

با عبور نمودار نسبت نئو/بیت‌کوین از محدوده مقاومت ۸۶-۱۰۳ هزار ساتوشی، امکان ادامه رشد تا سقف کانال نزولی و محدوده ۱۶۰-۲۱۰ هزار ساتوشی وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت نمودار آوه

در صورت شکست مثلث نزولی در قیمت ۴۳۴ دلار، مقاومت ۵۵۴ پیش رو است.
قیمت:۳۶۴
حمایت:۳۱۰
مقاومت:۵۵۴
هدف:۷۳۶

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

با تکرار گام افزایشی قبلی بیت‌کوین، سقف کانال صعودی نشان دهنده رسیدن به ۲۹۲ هزار دلار تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار قیمت حمایت و مقاومت ویوز

اصلاح تا ۱۶ دلار احتمال صعود تا ۴۰ دلار را افزایش می دهد؛ در صورت ادامه اصلاح حمایت ۱۳ دلار پیش رو است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار داج کوین/بیت کوین

در صورت واکنش نمودار نسبت داج‌کوین/بیت‌کوین به محدوده حمایت ۸۰-۱۰۰ ساتوشی، امکان صعودی شدن تا محدوده ۱۴۰ ساتوشی و سپس ۲۰۰ ساتوشی وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار ترون/ بیت کوین

با بازگشت و واکنش مناسب نمودار نسبت ترون/بیت‌کوین به محدوده حمایت ۱۴۰-۱۷۰ ساتوشی، ادامه رشد تا خط روند نزولی و محدوده ۳۰۰-۳۵۰ ساتوشی امکان پذیر خواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

با رسیدن دوباره قیمت بیت‌کوین به ۶۱ هزار دلار، احتمال رشد تا محدوده ۶۴ هزار و سپس ۶۸ هزار دلار افزایش یافته است.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال (از ۱۴ فروردین تا ۲۰ فروردین)

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال (از ۱۴ فروردین تا ۲۰ فروردین)

بررسی نمودار بیت کوین

با پایین تر رفتن نمودار سلطه بیت‌کوین از محدوده حمایت ۵۱-۵۳ درصد، هنوز نشانه ای برای صعودی شدن این شاخص وجود ندارد و تا بسته شدن کندل هفتگی(۴ روز مانده)، هر رشدی اصلاح محسوب می شود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار حمایت ریپل

رشد ۱۰۰ % طی سه روز گذشته و ذخیره سود توسط معامله گران، موجب فشار فروش و اصلاح تا حمایت ۰٫۸۷ دلار شده است. در صورت ریزش بیشتر، حمایت مهم ۰٫۷۴ دلار پیش رو است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت چین لینک

بررسی حمایت و مقاومت
برخورد به میانه کانال در قیمت ۲۸ دلار، احتمال صعود تا ۳۵ دلار را افزایش می دهد.
قیمت:۳۰
حمایت اول:۲۸
حمایت دوم:۲۴
مقاومت اول:۳۵
هدف:۴۷

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

تا زمانی که قیمت بیت‌کوین بالای محدوده حمایت ۵۶-۵۸ هزار دلار در نوسان باشد، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است.
در صورت پایین تر رفتن از محدوده حمایت، امکان رسیدن به کف کانال صعودی و محدوده ۵۰-۵۲ هزار دلار وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار لیسک

ادامه روند صعودی قیمت لیسک، در صورت عبور از محدوده مقاومت ۷-۹ دلار امکان پذیر است.
پس از شکسته شدن این محدوده مقاومت، هدف بعدی ۳۴ دلار است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار ریپل

قیمت ایکس‌آرپی با عبور از محدوده ۰٫۵۸-۰٫۶۲ دلار و سقف کانال صعودی، به محدوده مقاومت ۰٫۸-۱٫۰۷ دلار رسیده و با ادامه روند صعودی، رسیدن به قیمت ۲٫۷۵ دلار دور از دسترس نخواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار کیوتم

بررسی حمایت و مقاومت کیوتم
رسیدن به سقف کانال صعودی، احتمال اصلاح تا ۱۰٫۹ دلار را افزایش داده است. در صورت شکست مقاومت، هدف ۱۴٫۶ پیش رو می باشد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسیر نمودار بیت کوین‌کش/بیت کوین

واکنش نمودار نسبت بیت‌کوین‌کش/بیت‌کوین به خط میانه کانال نزولی، می تواند نشان دهنده هشدار پایان ریزش باشد. در صورت عبور از محدوده مقاومت ۰٫۰۱۱-۰٫۰۱۲ بیت‌کوین، احتمال رسیدن به سقف کانال و محدوده ۰٫۰۱۴-۰٫۰۱۵ بیت‌کوین افزایش می یابد.
هدف بعدی محدوده ۰٫۰۲۴-۰٫۳۲ بیت‌کوین خواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار زی‌کش

بررسی حمایت و مقاومت زی‌کش
با توجه به نزدیک شدن به میانه کانال و ثبت سقف قیمتی جدید،احتمال اصلاح تا ۱۵۷ دلار وجود دارد. در غیر این صورت هدف ۲۴۴ دلار پیش رو است.
قیمت:۱۹۸
حمایت اول:۱۵۷
حمایت دوم:۱۱۵
حمایت سوم:۸۸
هدف اول:۲۴۴
هدف دوم:۳۲۵

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

نمودار قیمت نم

نمودار قیمت کوین ایکس‌ای‌ام با برخورد به سقف کانال صعودی و ریزش تا محدوده حمایت ۰٫۳۱-۰٫۴۲ دلار، می تواند روند صعودی را از این محدوده تا سقف قبلی که در ۰٫۷۵ دلار ثبت شده، ادامه دهد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار زیلیکا

بررسی حمایت و مقاومت زیلیکا
برخورد به حمایت ۰٫۱۹-۰٫۱۸ دلار، احتمال صعود تا میانه کانال یعنی ۰٫۳۸ دلار را افزایش می دهد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد

بررسی حمایت و مقاومت لایت کوین

در صورت شکست ضلع بالایی مثلث، مقاومت ۲۳۶ دلار پیش رو است.
حمایت:۱۷۰
مقاومت اول:۲۳۶
مقاومت دوم:۳۴۸

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

محدوده حمایت ۵۶-۵۸ هزار دلار در نمودار بیت‌کوین همچنان معتبر است.
در صورت شکسته شدن حمایت، احتمال افت قیمت تا محدوده ۵۰-۵۲ هزار دلار وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار نانو

قیمت کوین نانو با بازگشت به محدوده حمایت ۳-۵ دلار و واکنش مناسب به آن، میتواند روند صعودی را تا محدوده ۸-۹ دلار ادامه دهد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار فایل

برخورد به حمایت ۱۶۴ دلار، احتمال صعود تا سقف کانال در قیمت ۲۶۷ دلار را افزایش می دهد.
قیمت:۱۸۹
حمایت اول:۱۶۴
حمایت دوم:۱۳۹
هدف اول:۲۶۷
هدف دوم:۳۳۱

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار نسبت آیوتا / بیت کوین

واکنش مثبت نمودار نسبت آیوتا/بیت‌کوین به محدوده حمایت ۱۹۰۰-۲۳۰۰ ساتوشی، میتواند امکان رسیدن به سقف کانال نزولی و محدوده ۳۵۰۰-۴۶۰۰ ساتوشی را به وجود آورد.
هدف بعدی محدوده ۶۴۰۰-۷۲۰۰ ساتوشی است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار اتریوم/بیت‌کوین

با عبور از محدوده ۰٫۰۳۴-۰٫۰۳۷ بیت‌کوین، رسیدن به سقف قبلی که در حدود ۰٫۰۴۵ بیت‌کوین بوده را امکان پذیر می کند.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار سلطه بیت کوین

بررسی نمودار سلطه بیت کوین

با شکسته شدن محدوده حمایت ۵۸-۵۹ درصد در نمودار سلطه بیت‌کوین، احتمال ریزش تا محدوده ۵۱-۵۳ درصد افزایش پیدا می کند.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند اتریوم

بررسی حمایت و مقاومت اتریوم

شکست حمایت ۱۹۰۰ دلار، احتمال صعود به سقف کانال در قیمت ۲۷۰۰ دلار را افزایش می دهد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال (از ۲۰ اسفند تا ۲۷ اسفند)

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال (از ۲۰ اسفند تا ۲۷ اسفند)

بررسی حمایت و مقاومت کاردانو

بررسی حمایت و مقاومت کاردانو

پولبک به قیمت ۱٫۰۷ دلار، احتمال صعود تا ۱٫۴۶ دلار را افزایش می دهد.
قیمت:۱٫۲۲
حمایت اول:۱٫۰۷
حمایت دوم:۱
مقاومت:۱٫۴۶

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

.

بررسی بلند مدت بیت کوین

بررسی بلند مدت بیت کوین

با توجه چرخه های زمانی تشکیل سقف و تناسب قیمتی آنها در نمودار بلند مدت بیت‌کوین، در صورت تکرار روند صعودی قبلی، رسیدن به قیمت ۱۵۸ هزار دلار تا اوایل سال ۲۰۲۲ دور از انتظار نخواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

.

بررسی نمودار کریپتو کوین

بررسی نمودار کریپتو کوین

برخورد به حمایت ۰٫۱۴ دلار در نمودار روزانه کریپتو کوین/تتر، احتمال صعود تا سقف کانال را افزایش می دهد.
قیمت:۰٫۱۸
حمایت:۰٫۱۴
هدف:۰٫۳۲

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

.

بررسی نمودار زیلیکا

بررسی نمودار زیلیکا

با رسیدن نمودار قیمت زیلیکا به سقف کانال صعودی و بالاترین قیمت ثبت شده در سال ۲۰۱۸ (۰٫۲ دلار)، هشدار پایان رشد صادر شده است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

.

بررسی نمودار اوکی‌بی/بیت کوین

بررسی نمودار اوکی‌بی/بیت کوین

با بازگشت نمودار نسبت او‌کی‌بی/بیت‌کوین به محدوده حمایت ۲۵۰۰-۳۰۰۰ ساتوشی، امکان ادامه روند صعودی تا محدوده ۳۸۰۰-۴۴۰۰ ساتوشی و خط روند نزولی وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

.

بررسی اهداف قیمتی لیسک

برخورد به حمایت ۲٫۸ دلار، احتمال صعود تا ۴٫۲ دلار را افزایش می دهد.
قیمت:۳٫۲
حمایت:۲٫۸
مقاومت:۴٫۲
هدف اول:۵٫۲
هدف دوم:۷

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

.

بررسی نمودار نم / بیت کوین

با ریزش ۷۰ درصدی نمودار نسبت نم/بیت‌کوین و رسیدن به محدوده شروع رشد های قبلی، احتمال صعودی شدن دوباره تا محدوده مقاومت ۱۳۰۰-۱۶۰۰ ساتوشی افزایش یافته است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

با عبور قیمت بیت‌کوین از محدوده های ۵۶-۵۸ و یا ۵۰-۵۲ هزار دلار، مسیر حرکت بعدی به سمت قیمت های بالاتر(۶۱ هزار) و یا پایین تر (۴۷ هزار) مشخص خواهد شد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند چین لینک

تا زمانی که قیمت چین لینک در کانال صعودی و بالای محدوده ۱۹-۲۴ دلار در نوسان باشد، همچنان پتانسیل رسیدن به سقف کانال در ۵۰ دلار وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت وی‌چین/بیت کوین

بررسی حمایت و مقاومت وی‌چین/بیت کوین


در صورت شکست کانال صعودی در نمودار روزانه وی چین/بیتکوین، مقاومت ۲۰۹ ساتوشی پیش رو است.
قیمت:۱۴۰ساتوشی
حمایت:۹۶ساتوشی
مقاومت اول:۲۰۹ساتوشی
مقاومت دوم:۲۷۸ساتوشی
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند نانو / بیت کوین


بعد از شکسته شدن روند نزولی نمودار نانو/بیت کوین، با بازگشت و واکنش مناسب به محدوده ۶۰۰-۹۰۰ ساتوشی، امکان صعود تا محدوده ۱۴۰۰-۱۷۰۰ ساتوشی وجود دارد.
هدف بعدی ۳۱۰۰-۳۷۰۰ ساتوشی خواهد بود.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی رفتار بیت کوین

با توجه به پولبک به حمایت ۵۸ هزار دلار، در صورت واکنش منفی به این سطح، حمایت ۵۶ هزار دلار دور از انتظار نیست.
قیمت:۵۸۵۰۰
حمایت اول:۵۸۰۰۰-۵۶۰۰۰
حمایت دوم:۵۴۵۰۰
حمایت سوم:۵۱۲۰۰
مقاومت:۶۱۸۰۰
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند اتم

بررسی روند اتم

با عبور از خط میانه کانال صعودی و بازگشت به آن در نمودار ارز اتم، در صورت تثبیت قیمت بالاتر از ۱۷٫۵ دلار، احتمال رشد تا محدوده ۶۰ دلار در سقف کانال وجود دارد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند بیت کوین

بررسی روند بیت کوین

تا زمانی که قیمت بیت‌کوین بالاتر از محدوده حمایت ۵۶-۵۸ هزار دلار در نوسان باشد، روند صعودی همچنان ادامه دارد.
در صورت شکسته شدن این حمایت، محدوده ۵۰-۵۲ هزار دلار، حمایت بعدی محسوب میشود.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار کاردانو/بیت کوین

بررسی نمودار کاردانو/بیت کوین

نمودار کاردانو/بیت‌کوین با رسیدن به سقف کانال و بازگشت به محدوده حمایت، میتواند به رشد دوباره از محدوده حمایت ۱۵۰۰-۱۸۰۰ تا حدود ۲۶۰۰ ساتوشی ادامه دهد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی اهداف قیمتی اتریوم

بررسی اهداف قیمتی اتریوم

برخورد به کف کانال صعودی در ۰٫۰۰۴۹۶۹، احتمال صعود به میانه کانال ۰٫۰۱۴۸ را افزایش می دهد.
قیمت:۰٫۰۰۶۵
حمایت:۰٫۰۰۶۵-۰٫۰۰۴۹
مقاومت:۰٫۰۱۴۸
آر اس آی:۳۶
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت آوه/بیت کوین

برخورد به کف کانال صعودی در ۰٫۰۰۴۹۶۹، احتمال صعود به میانه کانال ۰٫۰۱۴۸ را افزایش می دهد.
قیمت:۰٫۰۰۶۵
حمایت:۰٫۰۰۶۵-۰٫۰۰۴۹
مقاومت:۰٫۰۱۴۸
آر اس آی:۳۶
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی رفتار نمودار ترون / بایننس کوین

بررسی رفتار نمودار ترون/بایننس کوین

در صورت واکنش مثبت به کف کانال نزولی، هدف ۰٫۰۰۰۵۷ پیش رو است؛ که معادل ۳۸۰ درصد سود است.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

tahlil_blog (4)-Recovered

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال ( از ۱۵اسفند – ۲۰ اسفند)

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال ( از ۱۵اسفند – ۲۰ اسفند)

بررسی نمودار سلطه آلت کوین‌ها

بررسی نمودار سلطه آلت کوین‌ها

نمودار سلطه آلتکوین‌ها، با رسیدن به میانه کانال و بالاترین درصد ثبت شده در محدوده ۱۰-۱۲ درصد، می‌تواند نشان دهنده ادامه رشد تا محدوده ۲۲ درصد از ارزش کل مارکت باشد.
محدوده ۸ درصد ناحیه حمایتی محسوب می‌شود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار آگر/بیت کوین

بررسی نمودار آگر/بیت کوین

واکنش مناسب به خط میانه کانال نزولی در نمودار نسبت آگر/بیت‌کوین، احتمال رشد از حدود ۵ هزار ساتوشی تا محدوده ۸ هزار ساتوشی را افزایش می‌دهد.
در صورت عبور از ۸ هزار و سقف کانال صعودی، امکان رسیدن به ۱۷-۲۱ هزار ساتوشی وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت

بررسی حمایت و مقاومت

در صورت تثبیت قیمت بیتکوین بالای ۵۲ هزار دلار، مقاومت ۵۸ هزار پیش رو می باشد.
پیش بینی می شود در بازه زمانی ۲۷ مارس-۴ آپریل، سقف قیمتی جدیدی در محدوده ۷۱ هزار تشکیل شود.
قیمت:۵۳ هزار
حمایت:۵۲ هزار
مقاومت:۵۸ هزار
هدف:۷۱ هزار

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار دیجی بایت

 کف کانال صعودی و محدوده حمایت ۰٫۰۳۶-۰٫۰۴۸ دلار، می‌تواند ناحیه مناسبی برای ادامه رشد دیجی‌بایت باشد.
در صورت ادامه روند صعودی، امکان رشد تا محدوده ۰٫۰۹ دلار و خط میانه کانال وجود دارد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی اهداف قیمتی یونی / بیت کوین

در صورت شکست مقاومت ۶۱۲۰۸ ساتوشی در نمودار روزانه یونی/بیت کوین، مقاومت ۸۲۵۰۶ ساتوشی را پیش رو داریم.قیمت:۶۵۸۰۷
حمایت:۵۸۱۱۰
مقاومت اول:۸۲۵۰۶
مقاومت دوم:۱۱۲۴۲۲
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار لایت کوین / بیت کوین

شکست میانه کانال در قیمت ۰٫۰۳۷ بیتکوین احتمال صعود به سقف کانال را افزایش می دهد.
قیمت:۰٫۰۳۲
حمایت:۰٫۰۲۶
مقاومت اول:۰٫۰۳۷
مقاومت دوم:۰٫۱۲۲
آر اس آی:۵۰
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت اتریوم / بیت کوین

شکست میانه کانال در قیمت ۰٫۰۳۷ بیتکوین احتمال صعود به سقف کانال را افزایش می دهد.
قیمت:۰٫۰۳۲
حمایت:۰٫۰۲۶
مقاومت اول:۰٫۰۳۷
مقاومت دوم:۰٫۱۲۲
آر اس آی:۵۰
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت لینک / بیت کوین

در صورت شکست ضلع بالایی مثلث ، در نمودار روزانه لینک/بیت کوین، پتانسیل رشد تا ۹۹۲۶۴ ساتوشی میسر است.
قیمت:۵۷۲۴۸ ساتوشی
حمایت:۴۹۸۰۵ ساتوشی
مقاومت اول:۷۴۰۰۳ ساتوشی
مقاومت دوم:۹۹۲۶۴ ساتوشی
مقاومت سوم:۱۶۵۳۸۹ ساتوشی
آر اس آی:۴۶
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار تزوس / بیت کوین

با رسیدن نمودار نسبت تزوس/بیت کوین به کف قبلی و محدوده حمایت ۸-۱۰ هزار ساتوشی، احتمال رشد تا سقف کانال نزولی و محدوده ۱۸-۲۱ هزار ساتوشی افزایش یافته است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی اهداف قیمتی آیوتا / بیت کوین

نمودار ارزش هفتگی آیوتا/بیتکوین، پس از شکست میانه کانال، به سمت سقف کانال در حرکت است؛ که معادل ۲۰۰ درصد رشد می باشد.
قیمت:۲۷۲۳ ساتوشی
حمایت:۱۹۹۷ ساتوشی
مقاومت اول:۳۶۳۶ ساتوشی
مقاومت دوم:۹۱۹۲ ساتوشی
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی اهداف قیمتی استلار / بیت کوین

در صورت شکست خط روند نزولی، در نمودار هفتگی استلار/بیتکوین، مقاومت ۲۱۶۴ ساتوشی مد نظر است. افزایش حجم معاملات در این ناحیه قیمتی، احتمال صعود را تقویت کرده است.
قیمت:۸۲۹ ساتوشی
حمایت:۷۰۰-۳۰۰ ساتوشی
مقاومت اول:۲۱۶۴ ساتوشی
مقاومت دوم:۲۶۹۹ ساتوشی
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

در صورت عبور قیمت بیت‌کوین از محدوده ۵۰-۵۲ هزار دلار، شاهد ادامه روند صعودی خواهیم بود.
محدوده حمایت ۴۷-۴۸ هزار همچنان معتبر است.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار لیسک/بیت‌کوین

نمودار نسبت لیسک/بیت‌کوین با عبور از خط روند نزولی و محدوده مقاومت ۶۶۰۰-۹۱۰۰ ساتوشی، پتانسیل رشد تا محدوده ۱۶-۲۰ هزار ساتوشی را دارد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال ( از ۹ اسفند – ۱۳ اسفند)

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال ( از ۹ اسفند – ۱۳ اسفند)

بررسی اهداف قیمتی دات

برخورد نمودار دات/تتر به سطح ۰٫۳۸ فیبو، احتمال رشد تا ۴۱ دلار را افزایش داده است.
قیمت:۳۷
حمایت:۲۹
مقاومت اول:۴۱
مقاومت دوم:۶۹

 

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی اهداف قیمتی نانو / بیت کوین

شکست خط روند نزولی در نمودار هفتگی نانو/بیتکوین، احتمال صعود تا ۰٫۰۰۰۱۴۴۹ بیتکوین را افزایش داده است.
قیمت:۰٫۰۰۰۱۰۸۸
حمایت:۰٫۰۰۰۰۶۹۵
مقاومت اول:۰٫۰۰۰۱۴۴۹
مقاومت دوم:۰٫۰۰۰۳۱۴۳
مقاومت سوم:۰٫۰۰۰۵۲۶۴

 

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار زیلیکا / بیت کوین

نمودار نسبت زیلیکا/بیت‌کوین، با واکنش به محدوده حمایت ۱۸۱-۲۲۳ ساتوشی، امکان رشد تا سقف کانال صعودی و محدوده ۳۶۶-۴۳۹ ساتوشی را دارد.

 

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار کوانتوم / بیت کوین

نمودار نسبت کوانتوم/بیت‌کوین با واکنش دوباره به کف قبلی در محدوده ۷۴۸ ساتوشی، پتانسیل رسیدن به محدوده مقاومت ۱۶۰۰-۱۹۰۰ ساتوشی را دارد.

 

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی اهداف قیمتی بیت کوین گلد / بیت کوین

در صورت شکست کانال نزولی در نمودار هفتگی بیتکوین گلد/بیتکوین، مقاومت ۰٫۰۰۱۴۶ پیش رو است.
قیمت:۰٫۰۰۰۵۵
حمایت:۰٫۰۰۰۴۶
مقاومت اول:۰٫۰۰۱۴۶
مقاومت دوم:۰٫۰۰۲۷۵

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

با توجه به نمودار بلند مدت بیت‌کوین که بعد از گذشتن از سقف ۱۹ دلار در سال ۲۰۱۴ به مدت ۳۰۱ روز روند صعودی را ادامه داده است و با عبور از سقف ۹۶۰ دلار در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۹۴ روز روند صعودی داشته است

پس از شکستن سقف ۱۹۹۰۰ دلار که اواخر سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد
آیا روند صعودی فعلی به میزان روندهای قبلی ادامه خواهد یافت؟

در صورت ادامه رشد اخیر، انتظار صعود تا ماه سپتامبر ۲۰۲۱ را داریم.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت اتم

در صورت شکست ضلع بالایی مثلث در نمودار کازماس(ATOM)/تتر، مقاومت ۲۶ دلار پیش رو است. وجود واگرایی احتمال صعود را افزایش داده است.قیمت:۱۹٫۵
حمایت:۱۴
مقاومت:۲۶
مقاومت دوم:۳۱
آر اس آی:۵۵

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت دیکرید

واکنش مثبت دیکرید/تتر به فیبوی ۰٫۲۳، احتمال صعود تا میانه کانال یعنی ۱۷۰ دلار را افزایش داده است.
قیمت:۱۴۱
حمایت:۱۲۷
مقاومت اول:۱۷۰
مقاومت دوم:۲۳۳

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت آگر

اصلاح قیمتی آگر(رپ)/تتر، در محدوده ۲۶-۲۲ دلار، پتانسیل صعود به مقاومت ۳۶ دلار را افزایش داده است. در صورت شکست کانال صعودی، هدف ۴۵ مد نظر می باشد.
قیمت:۳۰
حمایت اول:۲۶
حمایت دوم:۲۲
مقاومت اول:۳۶
مقاومت دوم:۴۵
مقاومت سوم:۶۹

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت لیسک

نمودار قیمتی روزانه لیسک/تتر، پس از برخورد به سقف کانال صعودی، اصلاح قابل توجهی داشته است. در صورت واکنش مثبت به سطح ۰٫۳۸ فیبو، هدف بعدی ۴٫۴۳ دلار خواهد بود.

قیمت : ۲٫۷

حمایت اول:۲٫۶۸

حمایت دوم:۲٫۲۵

هدف:۴٫۴۳

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت پولز

واکنش مثبت به سطح ۰٫۳۸ فیبو، احتمال بازگشت قیمت از ۳٫۶ دلار را افزایش می دهد.
قیمت:۳٫۷۵
حمایت اول:۳٫۶۳
حمایت دوم:۲٫۲۵
مقاومت اول:۴٫۹۴
مقاومت دوم:۶٫۳
مقاومت سوم:۷٫۵

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت ها اتریوم

احتمال اصلاح تا حمایت ۱۲۳۸ دلار وجود دارد.
با توجه به واگرایی و آر اس آی، احتمال بازگشت از محدوده ۱۳۱۰-۱۲۳۸ بالاست.
قیمت:۱۳۴۵
آر اس آی:۳۲

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی رفتار نمودار میکر/تتر

برخورد به کف کانال در نمودار روزانه میکر/تتر، احتمال صعود تا ۳۰۰۰ دلار را افزایش می دهد.
حمایت:۱۷۰۳
مقاومت:۳۰۰۰
آر اس آی:۴۴

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت پنکیک سواپ

در صورت شکست ضلع بالایی مثلث، مقاومت ۱۲٫۶ را پیش رو داریم.
قیمت:۱۱
حمایت:۱۰٫۸
مقاومت اول:۱۲٫۶
مقاومت دوم:۱۵٫۵
مقاومت سوم:۱۹
آر اس آی:۴۶

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند اتریوم

در صورت ادامه نوسان قیمت اتریوم بالای محدوده ۱۲۷۰-۱۳۷۰ دلار، رسیدن دوباره به ۲۰۰۰ دلار و سقف کانال صعودی امکان پذیر خواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

تا وقتی که قیمت بیت‌کوین زیر محدوده ۴۷-۴۹ هزار دلار در نوسان باشد، احتمال ریزش تا محدوده حمایت ۳۹-۴۱ هزار دلار بیشتر است.
در محدوده زمانی ۶ مارس-۱۳ مارس احتمال رسیدن به محدوده حمایت افزایش می یابد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال ( از ۵ اسفند – ۹ اسفند)

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال ( از ۵ اسفند – ۹ اسفند)

بررسی رفتار قیمت اتریوم

اگر قیمت اتریوم بتواند از محدوده ۱۸۴۰-۱۷۶۰ عبور کند، هدف بعدی ۲۱۰۰ خواهد بود.
قیمت:۱۶۵۵
حمایت اول:۱۴۴۱
حمایت دوم:۱۲۹۱
هدف:۲۱۰۰
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت بت / تتر

شکست مقاومت ۰٫۴۳ دلار و پولبک به آن در نمودار ارزش روزانه بت/تتر، احتمال صعود دوباره به سقف کانال ۰٫۷۵ دلار را افزایش می دهد.
قیمت:۰٫۵۲
حمایت اول:۰٫۴۳
حمایت دوم:۰٫۳۹
هدف اول:۰٫۷۵
هدف دوم:۱٫۵
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی رفتار بیت کوین

اصلاح قیمت در ناحیه ۴۹-۴۴ هزار دلار، می تواند پتانسیل رشد بیتکوین را افزایش دهد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت لئو / تتر

با توجه به شکست کانال صعودی در نمودار روزانه لئو/تتر،احتمال صعود تا مقاومت ۲٫۴۱ دلار وجود دارد.
قیمت:۱٫۸
حمایت:۱٫۶
مقاومت اول:۱٫۹
مقاومت دوم:۲٫۴
مقاومت سوم:۲٫۷۸
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی دامیننس تتر

با توجه به برخورد دامیننس تتر به کف کانال نزولی،انتظار صعود تا میانه کانال ۲٫۲ و سپس سقف کانال ۲٫۸۵ وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال ( از ۱ اسفند – ۴ اسفند)

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال ( از ۱ اسفند – ۴ اسفند)

بررسی حمایت و مقاومت بیت کوین

با توجه به واگرایی در نمودار بیتکوین/تتر، احتمال اصلاح تا کف کانال در قیمت ۵۲۶۰۰ دلار وجود دارد.
قیمت:۵۶۰۰۰
حمایت اول:۵۵۰۰۰
حمایت دوم:۵۲۶۰۰
هدف:۶۵۰۰۰

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند دش/بیت‌کوین

واکنش نمودار نسبت دش/بیت‌کوین به کف کانال نزولی و رسیدن به سقف کانال و محدوده ۰٫۰۰۴۷-۰٫۰۰۵۵ بیت‌کوین، روند رشد این ارز را فعلا متوقف کرده است.
در صورت عبور از این محدوده، رسیدن به محدوده ۰٫۰۰۹-۰٫۰۱۱ بیت‌کوین امکان پذیر است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی اهداف قیمتی کوتی/تتر

با توجه به شکست مقاومت تاریخی ۰٫۱۰۳۹ در نمودار هفتگی کوتی/تتر،مقاومت ۰٫۲۵ را پیش رو داریم.
قیمت فعلی:۰٫۲۱
حمایت:۰٫۱۳
مقاومت:۰٫۲۵
هدف:۰٫۸۱

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت آوه/تتر

در صورت عبور قیمت آوه/تتر از محدوده ۵۷۲-۳۹۵ دلار، هدف ۸۱۱ دلار را پیش رو داریم.
قیمت فعلی:۴۴۸
حمایت:۳۹۵
هدف اول :۸۱۱
هدف دوم:۱۳۲۲

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند آر‌ال‌سی/بیت‌کوین

در صورت عبور موفق از محدوده مقاومت ۳۵۰۰-۴۷۰۰ ساتوشی، امکان رشد نسبت آر‌ال‌سی/بیت‌کوین تا محدوده ۶۴۰۰-۷۱۰۰ ساتوشی وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار ویوز/بیت‌کوین

نمودار بلندمدت نسبت ویوز/بیت‌کوین، با واکنش به روند نزولی و رسیدن به محدوده حمایت ۰٫۰۰۰۱۵-۰٫۰۰۰۲ ساتوشی، احتمال رشد دوباره تا خط روند نزولی را افزایش داده است.
هدف اول رسیدن به محدوده ۰٫۰۰۰۲۸-۰٫۰۰۰۳۶ و سپس ۰٫۰۰۰۴۸ ساتوشی خواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت بایننس کوین/ تتر

با توجه به برخورد بایننس کوین/ تتر به سقف کانال در ۳۳۸ دلار، در صورت شکست این سطح، هدف ۵۵۶ دلار را پیش رو داریم. در غیر اینصورت حمایت ۲۰۷ دلار مد نظر است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار زی کش / بیت کوین

نمودار نسبت زی‌کش/بیت‌کوین بعد از عبور از محدوده ۰٫۰۰۳۱-۰٫۰۰۳۳ و بازگشت به آن، در محدوه زمانی مشخص شده(۱۱ مارچ ۲۰۲۱)، امکان رشد دوباره تا سقف کانال را دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار کاردانو / بیت کوین

در صورت عبور نمودار ارزش کاردانو/بیت‌کوین از محدوده مقاومت ۱۵۰۰-۱۸۰۰ ساتوشی، امکان رسیدن به سقف کانال در محدوده ۲۶۰۰ ساتوشی وجود دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند بیت کوین گلد / بیت کوین

نمودار نسبت بیت‌کوین‌گلد/بیت‌کوین، با برخورد به سقف کانال صعودی و بازگشت تا محدوده حمایت ۴۶۰-۵۳۰ ساتوشی، پتانسیل رشد دوباره تا سقف کانال را دارد.
سقف کانال صعودی در حدود ۶۵۰ ساتوشی است.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال ( از ۲۵ بهمن – ۳۰ بهمن)

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال ( از ۲۵ بهمن – ۳۰ بهمن)

بررسی حمایت و مقاومت کازماس

با توجه به شکست کانال صعودی در نمودار روزانه کازموس(Atom)/تتر، مقاومت های زیر را داریم:
قیمت فعلی:۲۴
حمایت اول:۲۰
حمایت دوم:۱۸
مقاومت اول:۲۹
مقاومت دوم:۳۸
مقاومت سوم:۶۱

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند بیت کوین

برخورد به حمایت ۴۸۰۰۰ دلار، احتمال صعود تا ۵۲۹۰۰ را افزایش می دهد.
قیمت:۵۰۰۰۰
حمایت اول:۴۸۰۰۰
حمایت دوم:۴۶۰۰۰
حمایت سوم:۴۴۰۰۰
مقاومت اول:۵۲۹۰۰
هدف:۶۵۰۰۰

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت پولکادات

در صورت شکست مثلث متقارن، هدف بعدی ۴۰ دلار است. در غیر این صورت، حمایت ۲۵ دلار را داریم.
قیمت:۳۱
حمایت اول:۲۹
حمایت دوم:۲۷
مقاومت:۴۰

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت کوزاما / تتر

نمودار روزانه کوزاما /تتر، در حال شکست مقاومت ۱۶۰ دلار می باشد. در صورت پولبک به ۱۶۰ دلار، انتظار صعود تا مقاومت ۲۷۸ دلار را داریم.
قیمت:۱۸۵
حمایت:۱۶۰و ۱۰۸
مقاومت:۲۷۸ و ۴۷۸

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بت/بیت‌کوین

نمودار نسبت بت/بیت‌کوین با ادامه روند صعودی و عبور از محدوده مقاومت ۱۰۰۰-۱۶۰۰ ساتوشی، امکان رشد تا محدوده ۲۰۰۰-۲۴۰۰ ساتوشی را خواهد داشت.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت بایننس کوین

نمودار هفتگی بایننس کوین/تتر، در حال واکنش به میانه کانال می باشد. در صورت عبور موفق از ۱۵۰-۱۱۶ ، انتظار صعود تا ۳۳۳ را داریم.
قیمت فعلی:۱۳۰
حمایت اول:۱۱۶
حمایت دوم:۸۰
مقاومت اول:۱۶۵
مقاومت دوم:۳۳۹

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت سولانا

در نمودار چهارساعته سولانا/تتر، انتظار برخورد به کف کانال صعودی و سپس صعود تا میانه کانال را داریم.
قیمت فعلی:۸٫۶
حمایت:۶٫۷
مقاومت اول:۱۰
مقاومت دوم:۱۴

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت الگوراند

شکست ضلع بالایی در کانال صعودی و پولبک به آن، در نمودار روزانه الگوراند/تتر، احتمال صعود تا مقاومت تاریخی ۳٫۴ دلار را افزایش داده است.
قیمت فعلی:۱٫۳۸
حمایت:۰٫۸۷
مقاومت اول:۱٫۵۸
مقاومت دوم:۳٫۳
هدف بلندمدت:۷٫۷

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت ولت توکن


در صورت اصلاح از میانه کانال در نمودار تراست ولت توکن/تتر، حمایت ۰٫۵۲ را خواهیم داشت.
قیمت فعلی:۰٫۶۱
حمایت:۰٫۵۲
مقاومت:۱

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت اتریوم

نمودار روزانه اتر/تتر، در میانه کانال صعودی در نوسان است. هدف بعدی ۲۳۸۰ می باشد.
قیمت فعلی:۱۸۳۰
حمایت اول:۱۷۶۰-۱۶۵۵
حمایت دوم:۱۴۷۸
هدف:۲۳۸۰

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی وضعیت ارزش کل مارکت بدون بیت کوین

عبور از سقف قبلی نمودار ارزش کل مارکت (به استثنا بیت کوین)، در کانال صعودی بلند مدت، می تواند نشانه ای برای ادامه رشد ارزش آلتکوین‌ها تا محدوده ۸۰۰-۱۱۶۰ میلیارد دلار باشد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

با رسیدن ارزش بیت‌کوین به ۴۸ هزار دلار در محدوده سقف کانال صعودی، احتمال رسیدن به ۵۰ هزار دلار افزایش پیدا کرده است.
محدوده حمایت ۳۹-۴۱ هزار دلار، تبدیل به حمایت معتبری برای جلوگیری از افت بیشتر ارزش بیت‌کوین شده است.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال ( از ۱۸ بهمن – ۲۱ بهمن)

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال ( از ۱۸ بهمن – ۲۱ بهمن)

بررسی حمایت و مقاومت استورج/تتر

در صورت واکنش مثبت به مقاومت ۰٫۵۲ دلار، مقاومت ۰٫۶۳ را پیش رو خواهیم داشت.
قیمت فعلی:۰٫۵۲
حمایت:۰٫۴۵
مقاومت اول:۰٫۶۸-۰٫۶۳
مقاومت دوم:۰٫۷۸
مقاومت سوم:۱٫۱۲

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی اهداف قیمتی فایل کوین

رسیدن نمودار قیمت داج‌کوین به سقف کانال صعودی و هدف الگوی AB=CD،
در محدوده قیمت ۰٫۰۷۶-۰٫۰۹۶ دلار، میتواند نشانه مهمی برای پایان روند صعودی این ارز باشد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار داج کوین

رسیدن نمودار قیمت داج‌کوین به سقف کانال صعودی و هدف الگوی AB=CD،
در محدوده قیمت ۰٫۰۷۶-۰٫۰۹۶ دلار، میتواند نشانه مهمی برای پایان روند صعودی این ارز باشد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت الروند

نمودار قیمتی چهار ساعته الروند/تتر، در حال شکست کانال صعودی می باشد. پس از پولبک به قیمت ۱۹۰-۱۷۰ دلار، انتظار صعود قیمت تا ۳۶۰ دلار را داریم.
قیمت فعلی:۲۰۶
حمایت:۱۹۰-۱۷۰
هدف قیمتی:۳۶۰

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار بیت کوین

قیمت بیت‌کوین بعد از رسیدن به سقف قبلی که در حدود ۴۰۸۰۰ دلار بود، وارد فاز اصلاح شده است.
تا زمانی که بالای محدوده حمایت ۳۶۳۰۰-۳۷۱۰۰ دلار در نوسان باشد، روند صعودی امکان پذیر خواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی نمودار تزوس

با عبور از خط میانه کانال و محدوده مقاومت ۲٫۹-۳٫۲ دلار، بازگشت به این محدوده میتواند روند قیمت تزوس را تا حدود ۳٫۶ دلار و سپس تا سقف قبلی در حدود ۴٫۳ دلار صعودی کند.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت اتریوم

نمودار قیمتی اتریوم/تتر، در سقف کانال صعودی قرار دارد. با توجه به اندیکاتور مکدی و واگرایی منفی، امکان اصلاح وجود دارد.
قیمت فعلی:۱۶۸۰
مقاومت:۱۷۴۵
حمایت اول:۱۶۲۰
حمایت دوم:۱۵۴۷
حمایت سوم:۱۴۳۶
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی اهداف قیمتی بایننس کوین / بیت کوین

نمودار هفتگی بایننس کوین/بیتکوین، در میانه کانال نزولی قرار دارد. در صورت عبور موفق از ۰٫۰۰۱۹ ساتوشی، مقاومت ۰٫۰۰۲۲ را پیش رو دارد. اندیکاتورها حاکی از ادامه روند صعودی است.
قیمت فعلی:۰٫۰۰۱۸
مقاومت اول:۰٫۰۰۲۲
مقاومت دوم:۰٫۰۰۲۶
مقاومت سوم:۰٫۰۰۴۵
آر اس آی:۵۲
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی حمایت و مقاومت رن /تتر

با توجه به تشکیل الگوی فنجان در نمودار روزانه رن/تتر، هدف ۲ دلار مد نظر است.
قیمت فعلی:۰٫۷۹
حمایت:۰٫۵۹
هدف اول:۱٫۵
هدف دوم:۲
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

بررسی روند ترون

بعد از شکسته شدن خط روند نزولی و بازگشت به آن و واکنش مثبت به محدوده حمایت ۰٫۰۲۱-۰٫۰۲۳ دلار، ادامه روند صعودی قیمت ترون با عبور از محدوده مقاومت ۰٫۰۳۱-۰٫۰۳۸ دلار امکان پذیر خواهد بود.
هدف قیمت ترون، رسیدن به ۰٫۰۵ دلار است.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.