تحلیل روند قیمت Serum

تحلیل روند قیمت Serum

در صورت ادامه روند صعودی و خروج از سقف تراکم، اهداف احتمالی سرم / بیت کوین به قرار زیر خواهد بود:

هدف اول: ۰٫۰۰۰۱۸
هدف دوم: ۰٫۰۰۰۲۲
مسیری صعودی پیش روی هدرا هش‌گراف

مسیری صعودی پیش روی هدرا هش‌گراف

مسیری صعودی پیش روی هدرا هش‌گراف

مسیری صعودی پیش روی هدرا هش‌گراف
مسیری صعودی پیش روی هدرا هش‌گراف
با در نظر گرفتن گام افزایشی قبلی، در صورت عبور قیمت از خط مقاومت (قرمز رنگ)، پتانسیل رشد ارزش جفت هدرا هش‌گراف / بیت کوین تا سقف کانال صعودی وجود خواهد داشت.
تحلیل رمز ارز‌ها

تزوس و ادامه روند صعودی

تزوس و ادامه روند صعودی

تحلیل رمز ارز‌ها
تحلیل رمز ارز‌ها
روند قیمتی جفت ارز تزوس / بیت کوین با واکنش به کف تراکم و شکستن سقف کانال نزولی، به طور موقت صعودی شده است. در صورت شکل گرفتن پول‌بک روی روند نزولی، ادامه رشد قیمت این ارز محتمل خواهد بود.
تحلیل رمز ارز‌ها

احتمال رشد قیمت بت / بیت کوین

احتمال رشد قیمت بت / بیت کوین

تحلیل رمز ارز‌ها
تحلیل رمز ارز‌ها

نوسان بین دو محدوده مشخص شده در نمودار، باعث به وجود آمدن ناحیه‌ای متراکم شده و واکنش‌های متوالی به کف ناحیه مذکور، احتمال رشد ارزش BAT/BTC را افزایش داده است.

تحلیل رمز ارز‌ها

ادامه روند صعودی جفت ارز آیوتا / بیت کوین

ادامه روند صعودی جفت ارز آیوتا / بیت کوین

تحلیل رمز ارز‌ها
تحلیل رمز ارز‌ها
با شکست سقف کانال صعودی و رسیدن به محدوده مقاومت، ادامه روند رشد با تاخیر همراه شده است. پیش‌بینی می‌شود که افزایش ارزش آیوتا تا بالای محدوده‌ مقاومت، همچنان ادامه یابد.

احتمال رشد شاخص سلطه بیت کوین

احتمال رشد شاخص سلطه بیت کوین

صعود نمودار سلطه بیت کوین به ۶۴ واحد و بازگشت به محدوده‌ حمایتی پیشین، منجر به شکل‌گیری الگوی هارمونیک شده که احتمال رشد مجدد این شاخص را تقویت می‌کند.

اثر بلند مدت هاوینگ بر ارزش بیت کوین

اثر بلند مدت هاوینگ بر ارزش بیت کوین

روند قیمتی بیت کوین در بلند‌مدت با در نظر گرفتن پیامد‌های هاوینگ، حاکی از آن است که تا پایان سال ۲۰۲۱، رسیدن ارزش پادشاه رمز ارز‌ها به ۷۷ هزار دلار دور از انتظار نخواهد بود.

افت ارزش بازار رمز ارزها

افت ارزش بازار رمز ارزها

ارزش بازار رمز ارزها، تحت تأثیر نوسان قیمت بیت کوین در محدوده ۱۲ هزار با ریزشی ۲۰ میلیارد دلاری مواجه شد و به ۳۳۰ میلیارد دلار رسید.

آیا رشد قیمت اتریوم ادامه خواهد داشت؟

آیا رشد قیمت اتریوم ادامه خواهد داشت؟

اتریوم با وجود افزایش سریع قیمت و رسیدن به محدوده‌ مقاومت کلیدی ۳۵۰ دلار، هنوز در فاز صعود قرار داشته ولی تغییر روند همچنان محتمل است.

۱۲۰۰۰ دلار، مقصد بعدی بیت کوین

۱۲۰۰۰ دلار، مقصد بعدی بیت کوین

با وجود بسته شدن کندل ماهانه و عبور از سطح ۱۰۵۰۰ دلار می‌توان نتیجه گرفت که بیت کوین همچنان در محدوده نزولی کوتاه مدت خود قرار‌ دارد. همچنین، با در نظر گرفتن حرکت قیمت به سوی  ۱۲۰۰۰ دلار، روند صعودی میان مدتی را می‌توان معتبر دانست.