آیا روند صعودی لایت کوین ادامه خواهد داشت؟

آیا روند صعودی لایت کوین ادامه خواهد داشت؟

با تشکیل الگوی مثلث در نمودار بلند مدت لایت‌کوین و نزدیک شدن به سقف آن، احتمال ادامه روند صعودی افزایش یافته است.
با در نظر داشتن حد ضرر (خط قرمز) و حد سود (خطوط سبز) مشخص شده، بررسی و اقدام به معامله کنید.

اکسکوینو Excoino | اخبار و تحلیل خرید و فروش بیت کوین و ارزهای انلاین