احتمال آغاز روند صعودی سروم / بیت کوین

احتمال آغاز روند صعودی سروم

با توجه به تشکیل تراکم مثلثی در کف کانال صعودی نمودار سروم / بیت کوین با نماد SRM / BTC، احتمال شروع مجدد روند صعودی افزایش یافته است.
زمان شروع احتمالی روند را می‌توان از خط زرد رنگ یا بعد از آن تخمین زد.
اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

اکسکوینو Excoino | اخبار و تحلیل خرید و فروش بیت کوین و ارزهای انلاین