احتمال ادامه روند صعودی اتم / بیت کوین

احتمال روند صعودی اتم/بیت کوین
ارزش جفت ارز اتم / بیت کوین می‌تواند متناسب با گام افزایشی قبلی، تا سقف کانال صعودی به رشد خود ادامه دهد.

اکسکوینو Excoino | اخبار و تحلیل خرید و فروش بیت کوین و ارزهای انلاین