احتمال افزایش قیمت الگو / بیت کوین

احتمال افزایش قیمت الگو/بیت کوین
قیمت الگو بیت کوین
با توجه به خروج جفت ارز الگو / بیت کوین (Algo/BTC) از الگوی اصلاحی،  افزایش قیمت تا محدوده R1 و R2 محتمل خواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

اکسکوینو Excoino | اخبار و تحلیل خرید و فروش بیت کوین و ارزهای انلاین