احتمال رشد قیمت بیت / بیت کوین

احتمال رشد قیمت بیت/بیت کوین

نوسان بین دو محدوده مشخص شده در نمودار، باعث به وجود آمدن ناحیه‌ای متراکم شده و واکنش‌های متوالی به کف ناحیه مذکور، احتمال رشد ارزش BAT/BTC را افزایش داده است.

اکسکوینو Excoino | اخبار و تحلیل خرید و فروش بیت کوین و ارزهای انلاین