احتمال پایان روند نزولی دش/ بیت کوین

احتمال پایان روند نزولی دش/بیت کوین
در صورت واکنش مناسب به محدوده حمایتی، ارزش دش به بیت‌کوین پتانسیل عبور از سقف کانال نزولی و رشد تا قله قبلی را خواهد داشت.

اکسکوینو Excoino | اخبار و تحلیل خرید و فروش بیت کوین و ارزهای انلاین