ادامه روند صعودی بیت کوین کش

احتمال رشد روند دش

با عبور از خط میانه کانال صعودی، رشد ارزش بیت کوین ‌کش تا سقف کانال امکان‌پذیر خواهد بود.

اکسکوینو Excoino | اخبار و تحلیل خرید و فروش بیت کوین و ارزهای انلاین