بررسی احتمال افزایش ارزش زی‌کش / بیت کوین

بررسی احتمال افزایش ارزش زی‌کش / بیت کوین

با توجه به ریزش اخیر نمودار زی‌کش / بیت کوین و رسیدن به کف کانال صعودی، احتمال رشد این جفت ارز از محدوده خط زرد رنگ (چرخه زمانی نسبت به کف‌های قبلی) افزایش یافته است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

اکسکوینو Excoino | اخبار و تحلیل خرید و فروش بیت کوین و ارزهای انلاین