بررسی اهداف پیش رو کاردانو

بررسی اهداف پیش رو کاردانو

کاردانو / بیت کوین همان طور که انتظار می‌رفت به هدف اول عنوان شده در تحلیل قبلی رسید. در صورت عبور از این ناحیه، هدف دوم نیز در دسترس خواهد بود.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

اکسکوینو Excoino | اخبار و تحلیل خرید و فروش بیت کوین و ارزهای انلاین