بررسی اهداف پیش رو

ببرسی اهداف پیش رو

در صورت عبور از محدوده مقاومتی مشخص شده در نمودار چهار ساعته ریپل / بیت کوین، پتانسیل این جفت ارز برای رسیدن به اهداف فوق افزایش خواهد یافت.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

اکسکوینو Excoino | اخبار و تحلیل خرید و فروش بیت کوین و ارزهای انلاین