بررسی رفتار ایاس / بیت کوین

بررسی رفتار ایاس / بیت کوین

واکنش به خط میانه کانال نزولی در نمودار ایاس / بیت کوین، منجر به توقف افت قیمت این جفت ارز شده است. در صورت عبور از سقف کانال، پتانسیل رشد تا محدوده مقاومت وجود خواهد داشت.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

اکسکوینو Excoino | اخبار و تحلیل خرید و فروش بیت کوین و ارزهای انلاین