بررسی روند نمودار سلطه ارزش کل بازار تتر

ّررسی روند نمودار سلطه ارززش مل بازار تتر

نمودار سلطه ارزش کل بازار تتر بعد از برخورد با سقف کانال صعودی دچار ریزش شده و در ادامه می‌تواند تا محدوده حمایتی افت کند.
توجه داشته باشید که این نمودار با نمودار ارزش بیت کوین ارتباط معکوس دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

اکسکوینو Excoino | اخبار و تحلیل خرید و فروش بیت کوین و ارزهای انلاین