تحلیل روند قیمت اتریوم نسبت به بیت کوین(۶ مرداد ۱۳۹۹)

تحلیل روند قیمت اتریوم نسبت به بیت کوین(6مرداد 1399)

رسیدن همزمان ارزش اتر نسبت به بیت‌کوین، به سقف کانال صعودی و مقاومت کلیدیِ ترسیم شده، احتمال معکوس شدن روند را پر‌رنگ‌تر کرده است.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.