نوسان ارزش آیوتا / بیت کوین

وسان ارزش آیوتا / بیت کوین

نمودار روزانه آیوتا / بیت کوین، طی یک سال اخیر در حال نوسان بین سقف و کف یک محدوده تراکمی بوده است. این جفت ارز با رسیدن به کف تراکم و واکنش مناسب، قابلیت رشد مجدد تا سقف را دارد.

اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

اکسکوینو Excoino | اخبار و تحلیل خرید و فروش بیت کوین و ارزهای انلاین