پایان افت طولانی مدت بیم / بیت کوین

پایان افت طولانی مدت بیم/کوین

با عبور از روند نزولی بلند مدت و محدوده مقاومت، امکان رشد جفت ارز بیم / بیت کوین تا سقف بعدی (خط آبی) وجود دارد.

اکسکوینو Excoino | اخبار و تحلیل خرید و فروش بیت کوین و ارزهای انلاین