تحليل on-chain بیت‌کوین

تحلیل درون زنجیره‌ای (On-Chain) بیت‌کوین

نمودار قیمت بیت‌کوین

هفته گذشته (4-7 سپتامبر) قیمت بیت‌کوین در محدوده 56250-53657 دلار در نوسان بوده و صعود قدرتمندی داشته است. به دنبال رالی صعودی چشمگیر از کف ماه سپتامبر، برخی سیو سود کردند در حالی که فعالیت آن‌چین، صعود خود را آغاز کرده است.

در این گزارش افزایش اهرم در بازار مشتقات، رشد چشمگیر موجودی هولدرهای بلندمدت و افزایش فعالیت آن‌چین اخیر را بررسی می‌کنیم. بسیاری از شاخص‌های بازار بیت‌کوین سیگنال‌های مثبت برای صعود را نشان می‌دهند.

1 1

افزایش فعالیت آن‌چین

تعداد نهادهای (entity) فعال

در اولین هفته اکتبر شاهد افزایش فعالیت شبکه بودیم که این امر احتمال افزایش تقاضا برای ورود به بازار را در سه ماهه چهارم 2021 افزایش می‌دهد.

نهادهای فعال (کاربران منحصر به فرد) ، تعداد مشارکت‌کنندگان منحصر به فرد درون شبکه در روز، هفته گذشته 19درصد افزایش یافته و به حدود 291 هزار نهاد فعال در روز رسیده است. این میزان هم‌سطح با اواخر سال 2020 و آغاز رالی صعودی است. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که افزایش کاربران فعال شبکه همبستگی مثبتی با علاقه‌مندی به این دارایی در اوایل بازار صعودی دارد.

2 1

افزایش اندازه تراکنش

علاوه بر افزایش تعداد کاربران فعال شبکه، اندازه تراکنش‌ها نیز افزایش یافته و به 1.3 بیت‌کوین رسیده است؛ آخرین باری که اندازه تراکنش بیشتر از 1.6 بیت‌کوین بوده، به مارس 2020 هنگام ریزش گسترده برمی‌گردد.

افزایش سایز تراکنش هم معنی با افزایش قیمت نیست؛ اما بیانگر جریان ورود سرمایه‌های بزرگ نهادی است. عموما در اواخر بازار نزولی، پول هوشمند وارد بازار می‌شود. این دوره‌ها با فعالیت درون شبکه کم و سایز تراکنش افزایشی مشخص می‌شوند.

3 1

حجم بیت‌کوین جابه‌جا شده نسبت به ارزش تحقق یافته

ارزش دلاری حجم بیت‌کوین‌های جابجا شده درون شبکه، به سطوح معناداری رسیده است. اگر حجم جابه‌جاشده (دلار) را به عنوان درصدی از ارزش تحقق یافته (هزینه تمام شده بیت‌کوین) در نظر بگیریم، می‌توانیم مستقیما فعالیت شبکه را با ارزش دلاری ذخیره شده در بیت‌کوین مقایسه کنیم. نمودار زیر«سرعت (شیب) تحقق یافته» را نشان می‌دهد که نسبت ارزش دلاری تراکنش‌های درون شبکه به ارزش تحقق یافته است. این معیار سطح تقاضای کوین نسبت به ارزش موجودی کوین را نشان می‌دهد. ارزش یا هزینه تمام شده کوین را طبق UTXO در آخرین جابه‌جایی آن کوین محاسبه می‌کنیم.

  • اگر ارزش حجم تراکنش‌ها بالاتر از3 درصد ارزش تحقق یافته باشد؛ نشانه آغاز روند صعودی است که کاربرد شبکه نسبت به ارزش تحقق یافته افزایش می‌یابد.
  • ارزش حجم تراکنش‌ها کمتر از سه درصد باشد نشانه فاز نزولی است که کاربرد شبکه نسبت به ارزش تحقق یافته پایین یا نزولی است. حجم تراکنش‌ها بار دیگر سطح 3 درصد را شکسته که بیانگر افزایش تقاضا است. طبق داده‌های تاریخی این نشانه صعود بیت‌کوین در هفته‌های پیش رو است.
4 2

هولدرهای بلندمدت همچنان هولد می‌کنند

موجودی کل هولد شده توسط هولدرهای بلندمدت

برای تایید افزایش فعالیت درون شبکه، موجودی هولدرهای بلندمدت نیز روند کاهشی نداشته و صعودی است. این هولدرها از اکتبر 2020 تا مارس 2021، کوین‌های خود را توزیع کردند (فروختند) و کف موجودی آن‌ها به 10.91 میلیون بیت‌کوین رسید.

طی هفت ماه گذشته، رفتار هولدکردن افزایش یافته و بیشتر از 2.37 میلیون بیت‌کوین به کوین‌های بلندمدت تبدیل شده‌اند؛ یعنی زمان نگهداری آن‌ها بیشتر از 5 ماه بوده است. در این بازه زمانی حدود 186 هزار بیت‌کوین تولید شده‌اند؛ بیانگر این است که هولدرهای بلندمدت 12.7 برابر بیشتر از میزان تولید بیت‌کوین در این بازه زمانی، بیت‌کوین جمع‌آوری کرده‌اند.

5 1

نسبت موجودی هولدرهای بلندمدت به تولید بیتکوین

با استفاده از ابزار  Workbench tool ، می‌توانیم اندازه نسبت انباشت کوین هولدرهای بلندمدت را به تولید بیت‌کوین‌های جدید توسط ماینرها محاسبه کنیم. اینجا نسبت تغییر 30 روزه در موجودی هولدرها (آبی) به تغییر 30 روزه در موجودی در گردش (نارنجی، معادل کل کوین‌های تولید شده) در نظر می‌گیریم.

این نسبت با رنگ صورتی در نمودار نشان داده شده است و چند برابری (مضرب) تولید ماهانه کوین جدید به انباشت (+) یا توزیع (-) این کوین‌ها توسط هولدرهای بلندمدت را نشان می‌دهد.

مثال: اگر تعداد بیت‌کوین تولید شده در ماه (در حال حاضر) را 27000 در نظر بگیریم و تغییر میزان انباشت بیت‌کوین را توسط هولدرهای بلندمدت در مارس 2020 نسبت به آوریل 2020 محاسبه کنیم که این مقدار 167613 بیت‌کوین است؛ این نسبت 6.2+ به دست می‌آید.

تحلیل:

هرچه این هولدرها نسبت به ماه گذشته، بیت‌کوین بیشتری خریداری کنند و نسبت تولید بیت‌کوین نیز تقریبا ثابت باشد؛ این نسبت بزرگتر (مثبت) می‌شود و این نشانه خوبی است.  اما هرچه فروش (توزیع) بیشتری داشته باشند این نسبت بزرگتر (منفی) می‌شود.

با توجه به نمودار، می‌بینیم که در کف‌های قیمتی و ریزش‌ها این نسبت بزرگتر شده و سقف جدیدی ثبت می‌کند؛ که این نشان می‌دهد هولدرهای بلندمدت در کف‌های قیمتی خرید عمده می‌کنند. در رالی صعودی نیز کوین‌های خود را فروخته و سیو سود می‌کنند و این موجب ثبت کف برای این نسبت می‌شود.

از ماه جولای، انباشت هولدرهای بلندمدت تقریبا 13.6-15 برابر تولید کوین بوده که بیانگر این است که تعداد کوین‌هایی که از چرخه خارج (هولد) می‌شود به طور چشمگیری بیشتر از تولید کوین‌های جدید است.

6 1

در این بخش شاخص عرضه مجدد کوین‌های با طول عمر بیشتر از یک سال را در نظر می‌گیریم که حجم فروش کوین‌های با طول عمر بیشتر از یک سال را در روز نشان می‌دهد.

  • در بازارهای صعودی: هولدرهای بلندمدت کوین‌های خود را توزیع و سیو سود می‌کنند؛ که این منجر به ایجاد قله در این شاخص می‌شود (فلش‌های صورتی).
  • پس از ثبت سقف جدید: نرخ فروش این هولدرها کند می‌شوند و منتظر خرید در قیمت‌های بهتر برای شروع مجدد انباشت هستند (آبی).
  • هنگامی که قیمت به «نواحی ارزش» می‌رسد: سرمایه‌گذارانِ پول هوشمند وارد شده و شروع به انباشت کوین‌ها می‌کنند که با سطوح حمایتی (مستطیل سبز) مشخص شده است؛ که در این نواحی کوین‌های قدیمی فروخته نمی‌شوند بلکه کوین‌های قدیمی فروخته می‌شوند.

در ساختار بازار فعلی، عرضه مجدد نشان می‌دهد که بازار در ناحیه انباشت قرار دارد و حجم کمی از کوین‌های قدیمی وارد جریان فروش شده است.

7 1

درصد  UTXO در سود

همراه با افزایش قیمت بیت‌کوین، بخش بسیار بزرگی از کوین‌ها (UTXO) دوباره وارد سود شده‌اند؛ که 95.7% کل  (UTXO)  اکنون در سود هستند. این میزان  افزایش 11.3 درصدی از کف‌های ماه سپتامبر است.

توجه کنید که از زمان ریزش ماه می، کوین‌هایی که در سود بودند وارد زیان 40-60 درصدی مشابه بازار نزولی  2020-19 نشده‌اند. در بازار صعودی قوی نیز، حدود 90 درصد UTXO، در سود می‌روند و برای چندین ماه در این سطوح باقی می‌مانند.

مفهوم UTXO (unspent transaction output)

در تحلیل آن‌چین، مدل‌ها را بر اساس مفهوم قیمت واقعی یک کوین تعریف می‌کنیم؛ قیمتی که یک UTXO، شامل مقداری بیت‌کوین (غیر صفر)، تشکیل شده است.

اگر قیمت یک کوین را در آخرین جابه‌جایی در نظر بگیریم، در واقع قیمت تمام شده یا تحقق یافته آن کوین را به دست آورده‌ایم. هنگامی که یک کوین پس از آخرین جابجایی فروخته می‌شود، می‌توانیم اختلاف قیمت در آخرین جابجایی و قیمت فعلی (فروش) را محاسبه کنیم که این نشان می‌دهد که ایا دارنده آن کوین در سود است یا ضرر.

حال اگر این روند را برای تمام کوین‌های فروخته شده در یک روز تکرار کنیم و قیمت آن‌ها را با هم جمع کنیم، تقریبی از حجم سرمایه جاری در بازار به دست می‌آوریم و متوجه جریان سود / ضرر کوین‌های فروخته شده می‌شویم.

8 1

قراردادهای باز در بازار فیوچرز

احساسات مثبت در بازار و ساختار قیمت صعودی در بازار مشتقات نیز دیده م‌ شود؛ افزایش قراردادهای باز، افزایش سواپ فاندینگ ریت دائمی در فیوچرز.

ارزش قراردادهای باز در فیوچرز، صعود  5.6 میلیارد دلاری (45 درصد) از کف ماه سپتامبر داشته و اکنون به 18 میلیارد دلار رسیده است. توجه کنید که میزان قراردادهای باز مشابه اوایل سپتامبر و اواسط می است که پس از ان فشار قابل توجهی در پوزیشن‌های لانگ داشتیم.

 :Funding Rateنرخی است که معامله‌گران بازار معاملات قرارداد آتی دائمی دارای پوزیشن باز، به طور متناوب وجهی را به نسبت پوزیشن خود دریافت و یا پرداخت می‌کنند.

 : Open Interestنشان دهنده مقدار سرمایه‌ای است که به بازار فیوچرز / آپشن وارد یا خارج می‌شود. اگر این شاخص افزایش یابد، بیانگر ورود پول و نزول آن نشان‌دهنده خروج پول است.

9 1

ساختار فیوچرز

قیمت‌های آینده را می‌توان از ساختار فیوچرز به دست آورد که محدوده قیمتی توافقی (میانگین قیمتی که بیشتر معامله‌گران در آن قیمت‌ها پوزیشن دارند) در صرافی‌ها با رنگ آبی مشخص شده است. معامله‌گران بیشتر صرافی‌ها تا اخر سال قیمت بیت‌کوین را در 58.5 هزار دلار می‌بینند. معامله‌گران هوبی و اف تی ایکس در حال حاضر کمترین و بیشترین قیمت را برای مارس 2022 دارند که اختلاف زیادی با قیمت سایر صرافی‌ها دارد.

10 1

قراردادهای باز در بازار آپشن

در قراردادهای باز شاهد صعود 64 درصدی یعنی 3.6 میلیارد دلار رشد در ارزش قراردادهای باز از زمان اکتبر هستیم. بازار آپشن سهم نسبتا کوچکی از حجم معامله را دارد، اگرچه رشد آن بیانگر بلوغ بازار است که مسیر جدیدی برای پوشش‌دهندگان ریسک، ابزاری برای ماینرها و تریدرها برای کسب سود از نوسانات و وسیله‌ای برای سفته بازی فراهم کرده است.

11 1