از امروز (۱۸ تیر) می‌توانید در اکسکوینو به مدت یک ماه (تا ۱۸ مرداد) با هر تراکنش خرید، فروش و تبدیل رمز ارز، اکسکوین هدیه بگیرید.

توضیحات جشنواره

اکسکوین هدیه

اعتبار اکسکوین شامل ۲۵ درصد کارمزد تراکنش به عنوان پاداش هر تراکنش خرید، فروش و تبدیل رمز ارز داخل اکسکوینو است.

دسترسی به اکسکوین

برای مشاهده اکسکوین‌‌های خود می‌توانید به بخش هدایای پنل کاربری خود مراجعه کنید.

مدت زمان جشنواره

از ۱۸ تیر تا پایان ۱۸ مرداد به مدت یک ماه

تبدیل اکسکوین به سایر رمز ارز‌ها​

اعتبار اکسکوین را می‌توانید به سایر رمز ارزها (بیت کوین و تتر) در درون شبکه اکسکوینو تبدیل کنید.

چه تراکنش‌‌هایی جایزه دارند؟

هر تراکنش خرید، فروش و تبدیل رمز ارز داخل سامانه با ارزش بیش از ۱۰ دلار

خرید رمز ارزها

فروش رمز ارزها

تبدیل رمز ارزها

جایزه ویژه

در انتهای مهلت یک ماهه، به سه نفر با بیشترین حجم تراکنش و کسب بالاترین میزان اکسکوین به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۵۰ اکسکوین هدیه داده می‌شود. همچنین، امتیاز افرادی که در جشنواره «دو سر برد» و با دعوت دوستان خود، اکسکوین دریافت کرده‌اند نیز در این بخش لحاظ می‌شود.

نفر اول

۱۰۰ اکسکوین

نفر دوم

۷۰ اکسکوین

نفر سوم

۵۰ اکسکوین

درباره ما