فراتر از تراکنش

می‌توانید در اکسکوینو  با هر تراکنش خرید، فروش و تبدیل رمز ارز، اکسکوین هدیه بگیرید.

توضیحات جشنواره

اکسکوین هدیه

اعتبار اکسکوین شامل ۲۵ درصد از کارمزد تراکنش به عنوان پاداش هر تراکنش خرید، فروش و تبدیل رمز ارز داخل اکسکوینو است.

دسترسی به اکسکوین

برای مشاهده اکسکوین‌‌های خود می‌توانید به بخش هدایای پنل کاربری خود مراجعه کنید.

تبدیل اکسکوین به سایر رمز ارز‌ها​

اعتبار اکسکوین را می‌توانید به سایر رمز ارزها (بیت کوین و تتر) در درون شبکه اکسکوینو تبدیل کنید.

تراکنش بیشتر پاداش بیشتر

چه تراکنش‌‌هایی جایزه دارند؟

هر تراکنش خرید، فروش و تبدیل رمز ارز داخل سامانه با ارزش بیش از ۲۰ دلار

خرید رمز ارزها

فروش رمز ارزها

تبدیل رمز ارزها

درباره ما