logo 2 2 1

2 قدم تا جایزه!

با برداشتن دو قدم ســـــاده، بلیت دبی یا کنسول PS5 برنده شوید!


قدم اول: ثبت‌نام در اکسکوینو


قدم دوم: احراز هویت


تبریک! هم 100 هزار شیبا گرفتید، هم وارد قرعه‌کشی شدید.

image 3