logo 2 2 1

یک قدمی دبی!

با احراز هویت در اکسکوینو، بلیت دبی یا کنسول PS5 برنده شوید!تبریک! هم 100 هزار شیبا گرفتید، هم وارد قرعه‌کشی شدید.

image 3