پاداش ۴ برابری اکسکوینو برای افزایش دارایی

پاداش ۴ برابری اکسکوینو برای افزایش دارایی

به مناسبت تولد اکسکوینو و فرا رسیدن سال جدید، از ۱۰ اسفند تا ۱۰ فروردین فرصت دارید با افزایش دارایی رمز ارزی خود، ۴ برابر بیشتر پاداش دریافت کنید.

به مناسبت تولد اکسکوینو و فرا رسیدن سال جدید، از ۱۰ اسفند تا ۱۰ فروردین فرصت دارید با افزایش دارایی رمز ارزی خود، ۴ برابر بیشتر پاداش دریافت کنید.

شرایط دریافت ۴ برابر پاداش بیشتر

شرایط دریافت ۴ برابر پاداش بیشتر

برای شرکت در این جشنواره، کافی است «میانگین ماهانه کمترین مانده دارایی رمز ارزی» خود را دو یا چند برابر کنید و علاوه بر کسب جایزه در کیف پول جادویی اکسکوینو، به همان میزان (تا سقف ۴ برابر) پاداش دریافت کنید.

برای شرکت در این جشنواره، کافی است «میانگین ماهانه کمترین مانده دارایی رمز ارزی» خود را دو یا چند برابر کنید و علاوه بر کسب جایزه در کیف پول جادویی اکسکوینو، به همان میزان (تا سقف ۴ برابر) پاداش دریافت کنید.

نحوه محاسبه پاداش

نحوه محاسبه پاداش

«میانگین ماهانه کمترین مانده دارایی رمز ارزی» هر کاربر از ۱۰ بهمن تا ۱۰ اسفند محاسبه شده و با این مقیاس سنجیده خواهد شد. حجم این پاداش به همان نسبت افزایش در امتیاز دریافتی فرد در کیف پول جادویی (پاداش سالانه روزشمار) اعمال خواهد شد.

«میانگین ماهانه کمترین مانده دارایی رمز ارزی» هر کاربر از ۱۰ بهمن تا ۱۰ اسفند محاسبه شده و با این مقیاس سنجیده خواهد شد. حجم این پاداش به همان نسبت افزایش در امتیاز دریافتی فرد در کیف پول جادویی (پاداش سالانه روزشمار) اعمال خواهد شد. 

دارایی بیشتر پاداش بیشتر

دارایی بیشتر پاداش بیشتر

در نظر داشته باشید که این پاداش به رشد دارایی‌های بیشتر از ۲ برابر تعلق خواهد گرفت. برای مثال، کاربری با رشد ۲٫۵ برابری دارایی خود طی این فرصت ۱ ماهه، ۲ برابر بیشتر پاداش دریافت خواهد کرد. در واقع شما می‌توانید با افزایش دارایی خود، ضمن دریافت جایزه بیشتر در کیف پول جادویی، به همان نسبت پاداش چند برابری دریافت کنید. این پاداش را می‌توانید در روز ۱۶ فروردین در قالب اکسکوین دریافت کنید.

در نظر داشته باشید که این پاداش به رشد دارایی‌های بیشتر از ۲ برابر تعلق خواهد گرفت. برای مثال، کاربری با رشد ۲٫۵ برابری دارایی خود طی این فرصت ۱ ماهه، ۲ برابر بیشتر پاداش دریافت خواهد کرد. در واقع شما می‌توانید با افزایش دارایی خود، ضمن دریافت جایزه بیشتر در کیف پول جادویی، به همان نسبت پاداش چند برابری دریافت کنید. این پاداش را می‌توانید در روز ۱۶ فروردین در قالب اکسکوین دریافت کنید.

کاهش ۵۰ درصدی کارمزد تبدیل

با توجه به نصف شدن کارمزد تبدیل به مناسبت تولد اکسکوینو، می‌توانید ضمن حفظ ارزش دارایی و دریافت پاداش با نرخ کارمزد جدید (۱ دهم درصد)، سود بیشتری از معاملات خود کسب کنید.

کاهش ۵۰ درصدی کارمزد تبدیل​

با توجه به نصف شدن کارمزد تبدیل به مناسبت تولد اکسکوینو، می‌توانید ضمن حفظ ارزش دارایی و دریافت پاداش با نرخ کارمزد جدید (۱ دهم درصد)، سود بیشتری از معاملات خود کسب کنید.

درباره ما

درباره ما