کمپین قلک اکسکوینو

جدول امتیاز کاربران 

103763

farh*****eedi

27220.0 امتیاز

759611

091****1672

32619.0 امتیاز

565206

091****0467

26868.0 امتیاز

کمپین قلک

برای اطلاعات بیشتر درباره شرکت در کمپین و نحوه محاسبه امتیازات و همچنین قوانین آن لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.

اطلاعات بیشتر