وامکله منه (Wamkele Mene)، دبیرکل منطقه تجارت آزاد آفریقا گفت: «آفریقا روزی از طریق سیستم پرداخت و تسویه حساب پان آفریقایی (PAPSS) ارز مشترک خواهد داشت». وی افزود چنین ارزی محدودیت‌های تجارت داخلی با ارز خارجی را برطرف می‌کند. در تایید این خبر، وامکله منه یادآور شد زمانی مردم فکرش را هم نمی‌کردند که در آفریقا منطقه تجارت آزاد وجود داشته باشد.

منبع: bitcoin.com