وزیر صنعت، علوم و فناوری استرالیا از اعطای کمک هزینه ۵.۶ میلیون دلار استرالیا (معادل ۴.۲ میلیون دلار) به دو شرکت متمرکز در صنعت بلاک‌چین خبر داد. هدف از این اقدام، کشف توانایی بستر بلاک‌چین برای گسترش رقابت صنایع معدنی و غذایی و آشامیدنی حیاتی در استرالیا ذکر شده است.

منبع: cointelegraph