اسکات کاگنر (Scott Cogner)، شهردار ایالت تنسی، بیت‌کوین را به‌عنوان ابزاری برای پرداخت مالیات بر دارایی پیشنهاد می‌کند. این بیانیه پس از افزایش نگرانی‌ها درباره تورم آمریکا ارائه شد. کاگنر اخیراً با توجه به کاهش ارزش دلار به‌دلیل رشد تورم در ایالات متحده، از بیت‌کوین حمایت کرده و معتقد است که بیت‌کوین در صورت ادامه با قیمت فعلی می‌تواند پاسخی برای کاهش خطر تورم باشد.

منبع: beincrypto