بایگانی برچسب ها: کسپرسکی

مشکلات پذیرش عمومی رمز ارز ها

پذیرش عمومیرمز ارز ها توسط کاسپرسکی

به گزارش کاسپرسکی 19 درصد از مردم جهان تا سال 2019 رمز ارز خریده اند. تحقیقات جدید انجام شده توسط آزمایشگاه کاسپرسکی، یک شرکت امنیت سابیری واقع در مسکو، در تاریخ 17 ژوئن نشان داد که 19 درصد از مردم در سراسر جهان رمز ارز خریداری کرده اند. این نظرسنجی با عنوان «گزارش رمز ارز کاسپرسکی 2019» در اکتبر و …

ادامه مطلب »