یکشنبه , ۲۵ مهر ۱۴۰۰

تحلیل

tahlil blog
عاطفه محمدی

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال (از ۲۰ اسفند تا ۲۷ اسفند)

زمان مطالعه: ۴ دقیقه بررسی حمایت و مقاومت کاردانو پولبک به قیمت ۱.۰۷ دلار، احتمال صعود تا ۱.۴۶ دلار را افزایش می دهد.قیمت:۱.۲۲حمایت اول:۱.۰۷حمایت دوم:۱مقاومت:۱.۴۶ اکسکوینو مسئولیتی در قبال

ادامه مطلب
tahlil blog 4
محمد مومنی

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال ( از ۹ اسفند – ۱۳ اسفند)

زمان مطالعه: ۴ دقیقه بررسی اهداف قیمتی دات برخورد نمودار دات/تتر به سطح ۰.۳۸ فیبو، احتمال رشد تا ۴۱ دلار را افزایش داده است.قیمت:۳۷حمایت:۲۹مقاومت اول:۴۱مقاومت دوم:۶۹   اکسکوینو مسئولیتی

ادامه مطلب
tahlil blog 3 Recovered
محمد مومنی

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال ( از ۵ اسفند – ۹ اسفند)

زمان مطالعه: ۲ دقیقه بررسی رفتار قیمت اتریوم اگر قیمت اتریوم بتواند از محدوده ۱۸۴۰-۱۷۶۰ عبور کند، هدف بعدی ۲۱۰۰ خواهد بود.قیمت:۱۶۵۵حمایت اول:۱۴۴۱حمایت دوم:۱۲۹۱هدف:۲۱۰۰اکسکوینو مسئولیتی در قبال تحلیل‌ها ندارد.

ادامه مطلب
tahlil blog 2
محمد مومنی

تحلیل اختصاصی ارز‌های دیجیتال ( از ۲۵ بهمن – ۳۰ بهمن)

زمان مطالعه: ۳ دقیقه بررسی حمایت و مقاومت کازماس با توجه به شکست کانال صعودی در نمودار روزانه کازموس(Atom)/تتر، مقاومت های زیر را داریم:قیمت فعلی:۲۴حمایت اول:۲۰حمایت دوم:۱۸مقاومت اول:۲۹مقاومت دوم:۳۸مقاومت

ادامه مطلب