Asset purple 1
آموزش احراز هویت اتوماتیک از طریق اپلیکیشن اکسکوینو
در این ویدیو به صورت قدم به قدم ثبت نام و احراز هویت اتوماتیک اکسکوینو را آموزش می‌دهیم. 
اگر اپلیکیشن اکسکوینو را نصب کرده‌اید و هنوز موفق به ثبت نام یا احراز هویت در آن نشده‌اید، این ویدیو به شما کمک خواهد کرد تا به سادگی و در چند گام کوتاه مراحل احراز هویت خود را کامل کنید. 
اگر هنوز موفق به نصب اپلیکیشن اکسکوینو نشده‌اید، از طریق لینک زیر می‌توانید اپلیکیشن اکسکوینو را نصب کنید. 
Asset purple 1
B 01 Mobile size 1

آموزش احراز هویت اتوماتیک از طریق اپلیکیشن اکسکوینو

در این ویدیو به صورت قدم به قدم ثبت نام و احراز هویت اتوماتیک اکسکوینو را آموزش می‌دهیم. 
اگر اپلیکیشن اکسکوینو را نصب کرده‌اید و هنوز موفق به ثبت نام یا احراز هویت در آن نشده‌اید، این ویدیو به شما کمک خواهد کرد تا به سادگی و در چند گام کوتاه مراحل احراز هویت خود را کامل کنید. 
اگر هنوز موفق به نصب اپلیکیشن اکسکوینو نشده‌اید، از طریق لینک زیر می‌توانید اپلیکیشن اکسکونیو را نصب کنید.