جان كونلیف (Jon Cunliffe)، معاون رئیس بانك انگلیس (the Bank of England)، در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی (CNBC) گفت رمز ارزها آنقدر بزرگ نیستند كه بتوانند خطری جدی برای ثبات مالی ایجاد كنند. وی افزود این ارزها ارتباط عمیقی با سیستم پایدار مالی ندارند. کونلیف معتقد است ارزهای دیجیتال عمدتا به سرمایه‌گذاران جزئی محدود می‌شود.

منبع: bitcoin.com