اخبار ارز دیجیتال

ثبات ارز دیجیتال و کاهش نیاز به نظام بانکی

ثبات برخی از ارزهای دیجیتال در بازار، می‎تواند باعث کاهش نیاز به نظام بانکی شود!

ثبات ارزهای دیجیتال

در نظام‏‌های مالی و بانکی، مهم‏‌ترین عامل کسب موفقیت، داشتن حس و توانایی اعتماد بر یک موضوع است. در واقع بانک‌‏ها و نظام‏‌های مالی دنیا، کار خود را بر پایه‌‏ی اعتماد سازی بنا نموده‏‌اند و یک روند مالی می‏‌تواند با کسب اعتماد عموم و جامعه، برای خود سهم و نقشی از جامعه را برعهده بگیرد. لذا از این حیث، در شکل‏‌گیری یک پروژه‌‏ی جدید، بیش‏تر بانک‌‏ها بر این امر تأکید دارند که در گام اول این پروژه‏‌ی مالی باید آن ارزش و اعتماد را در نظر بانک ایجاد نماید تا بانک بتواند با توجه به این پشتوانه، به حمایت از آن پروژه‏‌ی مالی بپردازد.

بازار ارز دیجیتال

در این بین بازار ارز دیجیتال همواره دارای یک طبیعت پر نوسان بوده و بسیاری از ارزهای موجود در آن در یک روز سیر حرکتی مثبت داشته و در روز دیگر هم ممکن است که یک سیر حرکتی منفی به خود بگیرند. در واقع می‌‏توان گفت که بازار ارزهای دیجیتال از یک حالت ثبات همواره به دور بوده و تا به این حال نتوانسته‎اند که خود را در یک شرایط ثابت قرار دهد و این خود یکی از بزرگ‏ترین عواملی است که باعث مخالفت بانک‌‏ها، در راستای همکاری با پروژه‏‌های مبتنی بر ارز دیجیتال بوده است.

ارزهای دیجیتال ؛ جایگزینی برای نظام‌‌های مالی

از طرفی، بسیاری از افراد، ارزهای دیجیتال و استفاده از آن‌‏ها را به عنوان عامل و جایگزینی برای نظام‏‌های مالی و بانکی دنیا در نظر می‏‌گیرند و این امید را دارند که با پیدایش و توسعه‏‌ی ارزهای دیجیتال، قدرت بی حد و اندازه‌‏ای که در اختیار برخی از نظام‌‏های مالی برتر دنیا است، گرفته شده و ارزهای دیجیتال بتوانند یک نظام و سیستم به دور از قدرت متمرکز را در امور مالی و تراکنش‏‌های صورت گرفته در آن پیاده سازی نمایند. ولی از طرفی دیگر هم داشتن یک ذات پر نوسان به یکی از بزرگ‌‏ترین موانع کسب موفقیت بازار ارزهای دیجیتال در سطح همگانی شدن بوده است.

البته برخی از کارشناسان مالی این عقیده را دارند که ارزهای دیجیتال در چند سال اخیر روند پیدایش و توسعه‏‌ی خود را در پیش گرفته‏‌اند و این زمان و فرصت کوتاه نمی‏‌تواند برای رسیدن به ثبات بازار ارزهای دیجیتال کافی باشد و برای کسب قدرت چنین سیستمی، نیاز به گذشت زمان قابل توجهی می‏‌باشد.

ارز دیجیتال چگونه می‌توانند به یک ثبات نسبی قیمت برسند؟

در عین حال برخی دیگر از کارشناسان مالی در دنیا، این اعتقاد را دارند که اگر ارزهای دیجیتال بتوانند به تدریج بر پشتوانه‏‌های مالی خود بیفزایند، می‌‏توانند از این طریق به یک ثبات نسبی قیمت رسیده و باعث جذب اعتماد و سرمایه به خود شوند. این کارشناسان این اعتقاد را دارند که پیاده سازی پروژه‏‌های مبتنی بر ارزهای دیجیتال و استفاده‌‏ی هر چه بیش‏تر از این ارزها در قالب عملی، می‌‏تواند دلیلی باشد تا ارزهای دیجیتال بتوانند به یک پشتوانه‌‏ی مستحکمی دست یابند.

بدین صورت که هر چقدر که پروژه‏‌های عملی مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال در امور مختلف رونق بگیرد این امر باعث ایجاد یک فضای اعتماد در راستای ارزهای دیجیتال شده و باعث خواهد شد تا برخی از ارزهای موجود در این بازار به یک ثبات نسبی قیمت دست یابند و از این طریق بتوانند جایگاه نظام‏‌های مالی و بانکی را در دنیا تهدید کرده و حتی جایگزین آن‏‌ها شوند و بدین ترتیب نیاز به نظام‏‌های بانکی در دنیا با کاهش رو به رو شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا