موضع بورس در قبال رمز ارزها
رئیس سازمان بورس می‌گوید در صورت قانون‌گذاری لازم، رمز ارزها می‌توانند وارد بورس شوند.

رئیس سازمان بورس: رمز ارزها پس از قانونگذاری می‌توانند وارد بورس شوند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گوید اگر روزی بانک مرکزی محیط قانونی را برای رمز ارزها فراهم کند، در آن زمان تدابیری جهت ابزارسازی رمز ارزها در بورس اتخاذ می‌کنیم.

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:« اکنون رمز ارزها در بازار سرمایه جایگاهی ندارند، اما در صورتی که بانک مرکزی محیط قانونی لازم را ایجاد کند، در آن زمان تدابیر لازم جهت ابزارسازی رمز ارزها را اتخاذ می‌کنیم.»

دهنوی در ادامه به آمادگی سازمان بورس برای استفاده از تکنولوژی بلاکچین و رمز ارزها هم اشاره کرد.

او تاکید کرد که فعلا تنها در زمینه استخراج رمز ارز قانون‌گذاری شده است. رمز ارز نوعی کالا محسوب می‌شود که مجوز استخراج آن توسط وزارت صنعت صادر می‌شود. سازمان بورس هم مشکلی با رمز ارزها ندارد.

دهنوی با اشاره به اینکه قانون‌گذاری در مورد رمز ارزها در اختیار بانک مرکزی است، اظهار کرد:« این بانک تاکنون هیچ دستورالعملی را راجع به رمز ارز‌ها ابلاغ نکرده و آن را به رسمیت نشناخته است.»

رئیس سازمان بورس گفت به دلیل اینکه رمز ارزها هنوز توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشده است، پس این ارزها در بازار سرمایه هم جایگاهی ندارند.

او البته تاکید کرد:« اگر روزی بانک مرکزی به موضوع رمز ارز‌ها بپردازد و محیط قانونی برای آن ایجاد کند، در آن زمان تدابیری را برای ابزارسازی رمزارز‌ها اتخاذ می‌کنیم.»

دهنوی البته به ریسک و نوسانات بالای بازار رمز ارزها هم اشاره کرد و همین موضوع را دلیل اصلی محتاط بودن بازار سرمایه نسبت به رمز ارزها دانست.