Frame 6
Asset 2 2
Asset 6 1
با احـراز هویت در اکســکوینو، ۱۰۰۰۰۰ شیـــــبا دریافــت کنید!
Asset 4 1

قدم اول

با تماشای ویدیوی زیر، نحوه احراز هویت در اکسکوینو را کامل یاد بگیرید و بعد از آن وارد پروسه احراز هویت شوید. با تایید هویت خود، ۱۰۰.۰۰۰ شیبا دریافت می‌کنید.

برای ثبت‌نام و احراز هویت به چه چیزهایی نیاز داریم؟

 شماره موبایل

شماره کارت بانکی

عکس

شماره ملی

احراز هویت در اکسکوینو، فقط ۵ دقیقه وقت شما را می‌گیرد!

Asset 5 1