تحلیل ارز دیجیتال اتریوم

تحلیل اتریوم (5 اسفند 1402)

بازار خرید و فروش و قیمت ارز دیجیتال با نوسانات زیادی که به همراه دارد فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی را در اختیار طرفداران و علاقه‌مندان به معامله ارزهای دیجیتال قرار می‌دهد. با ورود رمز ارزها به زندگی افراد، این حوزه سهم بزرگی را در اقتصاد جهانی به خود اختصاص داده است و خیلی‌ها به دنبال یادگیری روش‌های موثر و کاربردی و تحلیل اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال برای کسب سود و چند برابر کردن ثروت خود از فروش و خرید ارز دیجیتال هستند. از متداول‌ترین این روش‌ها برای معامله ارزهای دیجیتال به روش‌های تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می‌توان اشاره کرد.

تحلیل اتریوم یکشنبه 24 دی

اتریوم در محدوده قیمتی 2547 دلار قرار دارد. با توجه به الگوی چنگال اندروز ترسیم شده، درصورت واکنش به حمایت 2520 دلار و خط میانی چنگال اندروز، احتمال حرکت قیمتی تا محدوده Supply&Demand مشخص شده وجود دارد. پس از آن اصلاح تا حمایت 2520 دلار دورازانتظار نیست.

تحلیل اتریوم یکشنبه 24 دی

تحلیل اتریوم امروز شنبه 23 دی

اتریوم در روند صعودی خود با واکنش به اوردربلاک 2700 دلار، تا محدوده قیمتی 2450 دلار اصلاح قیمتی داشت. تثبیت در حمایت فعلی، امکان پولبک به 2600 دلار را هموار خواهد کرد. درغیراین‌صورت و با از دست دادن حمایت فعلی، امکان اصلاح تا 2444 دلار وجود دارد.

تحلیل اتریوم چهارشنبه 20 دی

اتریوم مطابق تحلیل قبل با واکنش نسبت به محدوده حمایت 2295 دلار، به محدوده قیمتی 2384 دلار رسیده است. تثبیت در وضعیت فعلی، ممکن است منجربه حرکت تا 2444 دلار شود. البته اوردربلاک مشخص شده در مقاوومت نامبرده، می‌تواند منجربه واکنش و اصلاح قیمتی شود.

تحلیل اتریوم چهارشنبه 20 دی

تحلیل اتریوم سه‌شنبه 19 دی

اتریوم مطابق تحلیل قبل با واکنش نسبت به محدوده حمایت 2295 دلار، به محدوده قیمتی 2384 دلار رسیده است. تثبیت در وضعیت فعلی، ممکن است منجربه حرکت تا 2444 دلار شود. البته اوردربلاک مشخص شده در مقاوومت نامبرده، می‌تواند منجربه واکنش و اصلاح قیمتی شود. اتریوم روی محدوده حمایت 2295 دلار قرار دارد. واکنش به محدوده فعلی، می‌تواند منجربه حرکت قیمتی به سمت کنج مشخص شده شود. مقاومت‌های 2313 و 2335 دلار، تارگت‌های مناسبی به نظر می‌رسند.

تحلیل اتریوم سه‌شنبه 19 دی

تحلیل اتریوم دوشنبه 18 دی

اتریوم در تقاطع خطوط روند با از دست دادن حمایت 2228 دلار، تا محدوده قیمتی 2194 دلار اصلاح داشته است. درصورت واکنش به حمایت فعلی، امکان حرکت چارت به سمت 2228 دلار و پس از آن، با توجه به اوردربلاک مشخص شده، امکان ادامه روند اصلاحی وجود دارد.

تحلیل اتریوم چهارشنبه 18 دی

تحلیل اتریوم سه‌شنبه 12 دی

اتریوم با واکنش نسبت به خط روند و حمایت 2264 دلار، تا محدوده 2390 دلار رشد قیمتی داشته است. با توجه به اوردربلاک مشخص شده در این محدوده قیمتی، امکان واکنش و اصلاح تا 2335 دلار ممکن است رخ دهد.

تحلیل اتریوم سه‌شنبه 12 دی

تحلیل اتریوم دوشنبه 11 دی

قیمت اتریوم امروز تا محدوده اوردربلاک 2322 دلار حرکت داشت. پس از واکنش به محدوده عرضه، به سمت خط روند ترسیم شده اصلاح داشته است. در وضعیت فعلی امکان واکنش به خط روند و ایجاد Fake Break Out و پولبک به چنگال اندروز محتمل است. البته درصورت چنین موردی، با توجه به Triple collision به اوردربلاک، انتظار اصلاح تا محدوده 2228 دلار وجود دارد.

تحلیل اتریوم دوشنبه 11 دی

تحلیل اتریوم امروز یکشنبه 10 دی

اتریوم مطابق تحلیل قبل با واکنش به اوردربلاک موجود در سقف لول 1 چنگال اندروز ترسیم شده، تا محدوده قیمتی 2284 دلار اصلاح کرده است. درحال‌حاضر، واکنش به خط روند ترسیم دشه و حرکت قیمتی به سمت مقاومت 2335 دلار محتمل است.

تحلیل اتریوم امروز یکشنبه 10 دی

تحلیل اتریوم امروز شنبه 9 دی

اتریوم روی حمایت 2264 دلار با واکنش مناسب به سمت مقاومت 2307 دلار حرکت کرده است. با توجه به مقاومت پیش‌رو و سقف لول 1 چنگال اندروز ترسیم شده، امکان واکنش و اصلاح تا خط روند ( محدوده 2290 دلار) محتمل است.

تحلیل اتریوم امروز شنبه 9 دی

تحلیل اتریوم چهارشنبه 6 دی

همانطور که در تحلیل قبل اعلام شد، اتریوم تا محدوده 2189 دلار اصلاح داشت. این مورد با shadow کندل و واکنش به تقاطع خطوط روند ترشیم شده و حمایت 2189 دلار، منجربه پولبک به مقاومت 2228 دلار شد. درحال‌حاضر، درصورت عبور مقاومت پیش‌رو، امکان ورود مجدد به لاین اول چنگال اندروز و مقاومت 2264 دلار وجود دارد.

تحلیل اتریوم چهارشنبه 6 دی

تحلیل اتریوم سه‌شنبه 5 دی

مطابق تحلیل قبل، اتریوم با اصلاح خود به محدوده 2228 دلار رسیده است. درصورت شکست حمایت فعلی، امکان اصلاح تا تقاطع خطوط روند ترسیم شده (محدوده 2189 دلار) محتمل است.

تحلیل اتریوم سه‌شنبه 5 دی

تحلیل اتریوم دوشنبه 4 دی

اتریوم در ادامه تحلیل روز قبل تا محدوده 2264 دلار اصلاح داشت. در حال‌ حاضر در سقف کانال آبی رنگ چنگال اندروز قرار دارد. درصورت عدم تثبیت در این ناحیه، اصلاح تا محدوده حمایت 2228 دلار و 2189 دلار محتمل است.

تحلیل اتریوم دوشنبه 4 دی

تحلیل اتریوم یکشنبه 3 دی

اتریوم در میانه الگوی چنگال اندروز مشخص شده قرار دارد. با توجه به الگوی برگشتی سروشانه معکوس در روزهای گذشته، انتظار واکنش به محدوده مقاومت 2313 دلار و پس از آن اصلاح تا محدوده 2264 دلار وجود دارد.

تحلیل اتریوم یکشنبه 3 دی

تحلیل اتریوم امروز شنبه 2 دی

نرخ اتریوم روی حمایت 2264 دلار قرار دارد. از دست رفتن این محدوده می‌تواند منجربه اصلاح تا محدوده تقاطع خطوط روند ترسیم شده ( 2189 دلار) شود. البته واکنش به حمیات 2228 دلار، ادامه حرکت روند فعلی را ممکن می‌سازد.

تحلیل اتریوم شنبه 2 دی

تحلیل اتریوم چهارشنبه 29 آذر

همانطور که در تحلیل قبل اعلام شد، تتر به محدوده 50300 تومان رسید. درصورت شکست خط روند ترسیم شده و خروج از کنج مشخص شده، انتظار اصلاح تا حمایت 50200 تومان وجود دارد. درغیراین‌صورت و با واکنش به نواحی نامبرده، حرکت قیمتی به سمت مقاومت 50500 تومان محتمل است.

تحلیل اتریوم چهارشنبه 29 آذر

تحلیل اتریوم سه‌شنبه 28 آذر

اتریوم روز گذشته با واکنش نسبت به اوردربلاک محدوده 2250 دلار، با اصلاح روبه‌رو شد. نکته جالب در روند نزولی شکل گرفته، واکنش به محدوده‌های اوردربلاک است. پس از افزایش تقاضا در حمایت 2130 دلار، قیمت اتریوم به سمت محدوده سقف لول یک چنگال اندروز و خط روند ترسیم شده حرکت کرده است. تاچ 2228 دلار، امکان اصلاح تا کف لول یک چنگال اندروز را افزایش می‌دهد.

تحلیل اتریوم سه‌شنبه 28 آذر

تحلیل اتریوم دوشنبه 27 آذر

ارزش اتریوم در ادامه اصلاح خود به محدوده کف کانال ابتدایی چنگال اندروز ترسیم شده رسیده است. واکنش به حمایت 2170 دلار، می‌تواند منجربه حرکت قیمتی به سمت 2228 دلار شود. با توجه به اوردربلاک موجود در این ناحیه قیمتی، سناریو اعلامی با احتمال بالایی ممکن است رخ دهد.

تحلیل اتریوم دوشنبه 27 آذر

تحلیل اتریوم شنبه 25 آذر

اتریوم در محدوده 2248 دلار، در خط میانی چنگال اندروز ترسیم شده قرار دارد. واکنش به میانه چنگال اندروز، می‌تواند منجربه حرکت قیمتی تا محدوده 2300 دلار شود. البته در نظر داشته باشید درصورت از دست رفتن میانه چنگال اندروز، اصلاح تا محدوده 2200 دلار ممکن است رخ دهد.

تحلیل اتریوم شنبه 25 آذر

تحلیل اتریوم چهارشنبه 22 آذر

اتریوم مطابق سناریو دوم تحلیل قبل، تا محدوده 2166 دلار اصلاح قیمتی داشته است. با توجه به چنگال اندروز ترسیم شده و حمایت فعلی، درصورت واکنش به این حمایت، حرکت قیمت اتریوم تا محدوده 2228 دلار (میانه چنگال اندروز) متصور است. اما درصورت از دست رفتن حمایت فعلی، اصلاح تا محدوده کف چنگال اندروز (2130 دلار) محتمل است.

تحلیل اتریوم 22 آذر

تحلیل اتریوم سه شنبه 21 آذر

اتریوم در لول میانی چنگال اندروز ترسیم شده قرار دارد. تثبیت در حمایت 2230 دلار، حرکت قیمتی به سمت محدوده 2260 دلار را محتمل می‌کند. البته درصورت شکست حمایت فعلی، اصلاح تا محدوده 2190 دلار ممکن است رخ دهد.

تحلیل اتریوم 21 آذر

تحلیل اتریوم دوشنبه 20 آذر

مطابق تحلیل قبل، اتریوم با شکست خط روند ترسیم شده در ناحیه قیمتی 2350 دلار، با کندلی قوی تا محدوده 2160 دلار اصلاح داشت. در وضعیت فعلی تثبیت در حمایت 2220 دلار، ممکن است منجربه حرکت قیمت اتریوم به سمت مقاومت 2260 دلار شود.

تحلیل اتریوم دوشنبه 20 آذر

تحلیل اتریوم یکشنبه 19 آذر

اتریوم روی خط روند ترسیم شده قرار دارد. شکست خط روند و حمایت 2335 دلار، می‌تواند منجربه اصلاح قمیتی تا 2300 دلار و حتی لول بعد از آن، محدوده 2260 دلار تا 2300 دلار شود. درغیراین‌صورت و با واکنش نسبت به حمایت فعلی پولبک به محدوده 2400 دلار محتمل است.

تحلیل تکنیکال اتریوم

تحلیل اتریوم شنبه 18 آذر

اتریوم در محدوده قیمتی فعلی ممکن است تا خط روند ترسیم شده (2335 دلار) اصلاح قیمتی داشته باشد. پس از آن درصورت تثبیت، حرکت قیمتی تا محدوده 2400 دلار محتمل است.

تحلیل اتریوم شنبه 18 آذر

تحلیل اتریوم چهارشنبه 15 آذر

اتریوم در محدوده لول 1.27 فیبوناچی قرار دارد. با توجه به چنگال اندروز ترسیم شده و مقاومت لول اعلامی فیبوناچی، درصورت واکنش به این نواحی، اصلاح تا محدوده خط سبز رنگ چنگال اندروز و حتی لول 1 فیبوناچی ( محدوده قیمتی 2100 تا 2200 دلار ) محتمل است.

تحلیل اتریوم چهارشنبه 15 آذر

تحلیل اتریوم سه‌شنبه 14 آذر

قیمت اتریوم مطابق تحلیل روز قبل، تا محدوده 2275 دلار حرکت داشت. واکنش به اوردربلاک مشخص شده در این ناحیه مقاومتی و شکست حمایت 2228 دلار، اصلاح تا محدوده 2196 دلار را محتمل می‌کند.

تحلیل اتریوم سه‌شنبه 14 آذر

تحلیل اتریوم امروز 13 آذر

اتریوم در ادامه تحلیل روز قبل با ادامه روند صعودی خود به محدوده قیمتی 2200 دلار رسیده است. عبور از خط روند ترسیم شده و مقاومت 2228 دلار، ادامه روند صعودی تا محدوده 2264 دلار را محتمل می‌کند. درغیراین‌صورت واکنش به مقاومت پیش‌رو و اصلاح تا محدوده 2196 دلار دورازانتظار نیست.

تحلیل اتریوم امروز 13 آذر

تحلیل اتریوم یکشنبه 12 آذر

قیمت اتریوم در ادامه تحلیل روز قبل با ادامه روند صعودی خود به محدوده 2200 دلار رسیده است. عبور از خط روند ترسیم شده و مقاومت 2228 دلار، ادامه روند صعودی تا محدوده 2264 دلار را محتمل می‌کند. درغیراین‌صورت واکنش به مقاومت پیش‌رو و اصلاح تا محدوده 2196 دلار دورازانتظار نیست.

تحلیل اتریوم شنبه 11 آذر

اتریوم در محدوده باکس مشخص شده درحال نوسان است. حرکت قیمتی به سمت مقاومت 2114 دلار و پس از آن اصلاح تا محدوده حمایت 2000 دلار محتمل است. با توجه به خطوط روند ترسیم شده، لول‌های حرکتی فعلی، می‌تواند با اصلاح، منجربه شکل‌گیری روند جدید قیمتی شود.

تحلیل اتریوم شنبه 11 آذر

تحلیل اتریوم چهارشنبه 8 آذر

نرخ اتریوم در محدوده 2054 دلار و روی خط روند نزولی ترسیم شده قرار دارد. واکنش به خط روند ترسیم شده و شکست حمایت 2034 دلار می‌تواند منجربه اصلاح قیمت تا محدوده 1980 دلار شود.

تحلیل اتریوم چهارشنبه 8 آذر

تحلیل اتریوم سه‌شنبه 7 آذر

مطابق تحلیل روز قبل اتریوم تا محدوده 2000 دلار اصلاح قیمتی داشت. در وضعیت فعلی واکنش به محدوده حمایت 2010 دلار و پس از آن ادامه اصلاح تا محدوده 1978 دلار (با واکنش به خط روند) متصور است.

تحلیل اتریوم سه‌شنبه 7 آذر

تحلیل اتریوم دوشنبه 6 آذر

اتریوم در محدوده باکس زرد رنگ مشخص شده درحال اصلاح است. واکنش نسبت به کف اوردربلاک موجود ( 2034 دلار) می‌تواند منجربه حرکت قیمتی به سمت محدوده قیمتی 2055 دلارشود. در نظر داشته باشید، ازدست رفتن ناحیه حمایت فعلی، اصلاح تا محدوده 2000 دلار را ممکن می‌سازد.

تحلیل اتریوم دوشنبه 6 آذر

تحلیل اتریوم یکشنبه 5 آذر

اتریوم در محدوده باکس ترسیم شده درحال نوسان است. واکنش به خط روند ترسیم شده، می‌تواند منجر به حرکت اتریوم به سمت سقف باکس ( محدوده 2100 دلار) شود. در غیر این‌ صورت تاچ محدوده حمایت 2034 دلار محتمل است.

تحلیل اتریوم یکشنبه 5 آذر 1402

تحلیل اتریوم شنبه 4 آذر

قیمت اتریوم در ادامه رشد قیمتی بیت کوین به محدوده مقاومتی 2133 دلار رسید. واکنش به این محدوده منجر به حرکت قیمتی به سمت حمایت 2075 دلار شده است. در وضعیت فعلی اصلاح تا اوردربلاک 2034 دلار و رنج در محدوده باکس مشخص شده محتمل است.

تحلیل اتریوم شنبه 4 آذر 1402

تحل

مروری بر وضعیت اتریوم در سال ۱۴۰۱

قیمت اتریوم از شروع سال ۱۴۰۱ در حوالی ۳۲۰۰ دلار بود، اما در این سال ترکیبی از اتفاقات مختلف، نظیر جنگ اوکراین و روسیه و هم چنین تورم حاکم بر اقتصاد جهانی که باعث اعمال سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی شد و در کنار این موارد، سقوط صرافی FTX و پروژه‌هایی مثل لونا، باعث کاهش قیمت ارز دیجیتال اتریوم تا 881 دلار شد. اما به مرور شاهد بازگشت تقاضا بودیم و در این مسیر قیمت توانست تا 2030 دلار هم بالا برود. جالب اینجاست که در اواخر امسال با وجود اینکه خبر ورشکستگی بانک‌های آمریکایی را داشتیم، موج تقاضای خوبی برای بازار رمزارزها شکل گرفت و قیمت اتریوم در شکستی خوب، خط روند بلند مدتی خود را شکسته و به نوعی هم قیمت توانست به بالای میدلاین کانال باز‌گردد. در تحلیل‌های بعدی، در مورد شرایط قیمتی در تایم فریم پائین تر و سال 1402 صحبت خواهیم کرد.

نمودار قیمت اتریوم در سال ۱۴۰۱
نمودار هفتگی قیمت اتریوم

تحلیل تکنیکال Technical

روش تحلیل تکنیکال یکی از معروف‌ترین و متداول‌ترین روش‌های تحلیل در بازار رمز ارزها است. در این روش معامله‌گران با در اختیار داشتن اطلاعات و متغیرهای مربوط به آن دارایی از قبیل تغییرات قیمت رمز ارزها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا‌ی، قیمت‌‌ رمز ارز موردنظر خود در آینده را پیش‌بینی می‌کنند.

معامله‌گران همچنین با استفاده از شاخص‌های تعیین رفتار رمز ارزها و با زیر نظر گرفتن روندهای قیمتی و الگوهای مشاهده شده، فرصت‌های معاملاتی خود را مشخص می کنند و انجام معاملات و خرید و فروش رمز ارزهای موردنظر خود در زمان‌های معین می پردازند.

از مهمترین این اندیکاتورها عبارتند از:

 • اندیکاتور میانگین متحرک  Moving Average
 • اندیکاتور مکدیMACD
 • اندیکاتور فیبوناچی Fibonacci
 • اندیکاتور باند بولینگر Band Bollinger
 • اندیکاتور یا مقاومت نسبی RSI

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی

در تحلیل فاندامنتال که به آن تحلیل بنیادی هم گفته می‌شود، معامله‌گر به بررسی متغیرهای مالی و اقتصادی مربوط به یک دارایی می‌پردازد. به عبارت ساده‌تر در تحلیل فاندامنتال تمامی عوامل موثر بر قیمت یک دارایی از سوی معامله‌گر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مواردی همچون بروز‌رسانی فنی شبکه ارز دیجیتال، همکاری جدید و یا لیست شدن در صرافی‌های ارز دیجیتال.

روش تحلیل بنیادی به سرمایه‌گذار نشان می‌دهد که آیا رمز ارز موردنظر او با قیمتی کمتر و یا بیشتر از حد واقعی آن ارزش‌گذاری شده است. بنابراین با استفاده از این روش معامله‌گر فرصت خوبی را به دست می‌آورد تا به معامله ارزهایی بپردازد که کمتر از قیمت واقعی خود ارزش گذاری شده‌اند و در مقابل زمان‌های مناسب برای خروج از سرمایه گذاری در مورد ارزهایی که قیمتی بالاتر از ارزش واقعی خود دارند را پیدا کند.

توجه داشته باشید با توجه به نوسانات و تغییر قیمت مداور ارزهای دیجیتال در صورتی که قصد سرمایه‌گذاری و معامله رمز ارزها را دارید علاوه بر کسب اطلاعات و دانش کافی در این حوزه، با در نظر گرفتن اهداف سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری خود بهترین روش را برای خود انتخاب کنید.

اگرچه توصیه‌ای که به افراد برای انجام معاملات موفق و سودآور شده این است که برای اینکه یک تریدر حرفه‌ای باشید تمامی این روش‌ها را به صورت حرفه‌ای یاد بگیرید.

4 نظرات

 1. ممنون از تحلیلاتون از قیمت لحظه ای ارزدیجیتال اتریوم.

 2. سلام واقعا دستتون درد نکنه
  ولی واقعا خیلی این بازار را دارن محبوب نشون میدن و یکم ممکن هست مردم باز بدون اگاهی وارد بشن و ضرر بدن

  • سپیده طوسی

   سلام به شما دوست عزیز
   کاملا درسته اما حقیقت اینه که آینده به این سمت در حرکت هست و باید با دانش و آگاهی وارد هر حوزه ای شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات شما با موفقیت دریافت شد.
کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.