بانک خلق چین (PROB)  وایت‌پیپر یوان دیجیتال را بعد از ۷ سال منتشر کرد. در این وایت‌پیپر ۱۵ صفحه‌ای که در ۱۶ ژوئن منتشر شد به صراحت آمده که تنها صادرکننده یوان دیجیتال بانک خلق چین بوده و سایر بانک‌ها تنها می‌توانند توزیع‌کننده آن باشند. مسافران خارجی که به چین سفر می‌کنند نیز می‌توانند از یوان دیجیتال با کیف پول‌های موقت استفاده کنند.

منبع: beincrypto